Biskupství brněnské

Noc kostelů v České republice bude dlouhá

Ilustrace
29.5.2009
Jedna noc a přes třicet otevřených kostelů a modliteben v České republice s více než dvěma sty programy. Noc kostelů, která proběhne 29. května, svým rozsahem zatím nemá v České republice obdobu.Brno: Noc kostelů, to bude jedna dlouhá noc a více než třicet otevřených chrámů a modliteben nabízejících návštěvu věží, krypt, zahrad, komentovaných prohlídek, koncertů, divadelních představení, zajímavých setkání a dalších více než dvě stě programů. Akce, která je spolufinancována Evropskou unií, proběhne v České republice v Brně, Plzni a dalších místech 29. května.

Autorkou vizuálního stylu, který zároveň propojuje českou Noc kostelů s rakouskou Lange Nacht der Kirchen, je rakouská grafička Vera Rieder, která letos využila verš 16 Žalmu číslo 74: „Tobě patří den, i noc je tvoje, tys upevnil světlo noci i slunce.“

Z historie akce
V roce 2005 proběhla první Noc kostelů ve Vídni, během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. (V Rakousku proběhne letošní pátý ročník akce Lange Nacht der Kirchen - Dlouhá noc kostelů v pátek 5. června 2009. Otevřeno zde bude již více než 700 kostelů ve městech i na venkově a pro návštěvníky je zde připraveno na 3000 programů. Informace o rakouské Lange Nacht der Kirchen včetně přehledu programů jednotlivých kostelů naleznete na stránkách www.langenachtderkirchen.at. )

V úzké spolupráci a s využitím zkušeností vídeňského týmu připravili brněnští organizátoři tento projekt pro jihomoravskou metropoli, postupně se k němu připojila další místa v brněnské diecézi, v plzeňské diecézi a zcela nově také evangelický kostel v Bošíně ve Středočeském kraji.

Noc kostelů v Brně zahájí patnáctiminutové vyzvánění zvonů brněnských chrámů (cca od 17.45 do 18.00 hodin), aby pozvaly návštěvníky a zájemce do otevřených kostelů

Podle informace jednoho z duchovních, nabídnou některé sbory svá modlitební místa jako prostor ke ztišení a k modlitbě až do čtvrté hodiny ranní.

Brněnští organizátoři předpokládají, že také v naší republice by se akce mohla v příštích letech ještě více rozšířit do dalších měst a krajů. Podle dostupných informací uvažují o své účasti příští rok i některé diecéze na Slovensku. V menším rozsahu Noc kostelů proběhla již v Německu a Slovinsku, takže do budoucna není vyloučeno, že dojde k propojení termínů a ke konání evropské Noci kostelů.

Informace o Noci kostelů jsou na www.nockostelu.cz.

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Jihomoravským krajem prostřednictvím ROP JV.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality