Biskupství brněnské

Generální vikář požehná zvony v Rokytnici a připomene mučedníky 20. století

Ilustrace
24.5.2009
O 7. neděli velikonoční, 24. května 2009, zavítá do farnosti Rokytnice nad Rokytnou generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek, aby předsedal bohoslužbám s připomínkou P. Jana Buly (+ 20.5.1952) a dalších mučedníků 20. století a požehnal nové zvony pro farní kostel v Rokytnici nad Rokytnou a pro kapli v Chlístově.Program slavnosti:

 • 10.00 hod.
  mše sv. ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Rokytnici n. Rok. se vzpomínkou na P. Jana Bulu a s žehnáním dvou nových zvonů
  větší zvon (g2) je dedikován P. Janu Bulovi a ostatním mučedníkům 20. století
  menší zvon (h2) je zasvěcen sv. Josefovi
 • 14.30 hod.
  vzpomínková bohoslužba před kaplí sv. Cyrila a Metoděje v Chlístově s žehnáním dvou nových zvonů
  větší zvon (fis2) je věnován P. Janu Bulovi a dalším mučedníkům 20. století
  menší zvon (dis3) je zasvěcen sv. Cyrilu a Metoději

Autorem všech čtyř nových zvonů je Josef Tkadlec z Halenkova.

Z kapacitních důvodů prosíme větší skupiny poutníků, aby se předem ohlásily.

Ř. k. farnost
675 25 Rokytnice n. Rok. 13
e-mail: rkf.rokytnice@biskupstvi.cz
tel.: 568 882 623

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality