Biskupství brněnské

Pekaři, cukráři a vinaři oslaví v Tasovicích výročí svého patrona

Ilustrace
23.5.2009
Poutní slavnost v rodišti sv. Klementa Maria Hofbauera v Tasovicích u Znojma se letos koná při příležitosti 100. výročí jeho kanonizace. Hlavním celebrantem bohoslužby v sobotu 23. května v 17.00 hodin bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Tasovice:
Orientační program poutě v sobotu 23.5.2009:
16.00 adorace a novéna ke sv. M. Hofbauerovi
16.30 modlitba růžence, příležitost k svátosti smíření
17.00 mše - hlavní celebrant Mons. Vojtěch Cikrle

Tato pouť je již tradičně poutí českých, polských a slovenských pekařů, cukrářů a vinařů, spojená s výstavou jejich výrobků v obecním přísálí kláštera. Po vzoru štědrého světce nabízejí poutníkům své výrobky zdarma.

Aktuality a další informace naleznete na: www.lidovemisie.cz.

Stručný životopis světce:
Klement Maria Hofbauer se narodil 26. prosince 1751 v Tasovicích u Znojma. Jeho otec pocházel z Moravských Budějovic, byl české národnosti, matka byla Němkou a pocházela z Tasovic.

V letech 1767-1770 se Klement učil pekařskému řemeslu ve Znojmě. Později se učil a pracoval v klášteře premonstrátů ve Znojmě-Louce. Po opuštění kláštera v roce 1744 žil několik let jako poutník a poustevník. Často putoval např. do Říma, jako poustevník přebýval v rodném kraji poblíž Dyje či v Tivoli v Itálii. Poté se dostal na studia teologie do Vídně, kde se spřátelil s českým rodákem Tadeášem Hýblem. V Římě společně vstoupili roku 1784 do kongregace redemptoristů a po roce přijali kněžské svěcení.

Na podzim 1785 byli oba společně vysláni z Itálie na sever, aby se činnost redemptoristů rozšířila dál do Evropy. Po ročním pobytu ve Vídni, dorazili oba v únoru roku 1787 do Varšavy. Na prosbu německého Bratrstva sv. Benona, apoštolského nuncia i polského krále Stanisława Augusta Poniatowskiego zde sv. Klement přijal duchovní správu v kostele sv. Benona. Brzy se stal vyhledávaným zpovědníkem, kazatelem a ochráncem chudých. Byl prvním rektorem kláštera, který zde založil. Roku 1788 byl jmenován generálním vikářem redemptoristů působících mimo Itálii. Na rozkaz Napoleona byl v roku 1808 spolu s ostatními řeholníky vyhnán z Varšavy.

Sv. Klement se poté vydal zpět do Vídně, kde v letech 1809-1813 působil v kostele italských minoritů, 1813-1820 jako zpovědník, kazatel, duchovní vůdce, charitativní pracovník a rektor kostela sv. Uršuly. Měl velký vliv na duchovní, kulturní a politický život ve Vídni. Stál v čele skupiny vídeňských romantiků, do které patřili nejlepší představitelé vědy, umění, kultury a politiky té doby, jako např. F. Schlegel, J. Schlosser, J. E. Veith, J. Madlener, A. Müller, K. Brentano, F. Klinkowström, J. Pilat, F. Széchényi, Z. Werner.

Sv. Klement zemřel 15. března 1820 ve Vídni. V roce 1888 byl prohlášen za blahoslaveného, roku 1909 za svatého a roku 1914 patronem Vídně.

(Zpracoval P. Jiří Šindelář)

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality