Biskupství brněnské

Mons. Karel Pavlíček jubilantem

Ilustrace
23.5.2009
Děkovnou bohoslužbou oslavil v sobotu 23. května v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích své životní jubileum Mons. Mgr. Karel Pavlíček.Pozořice: Karel Pavlíček se narodil 26.5.1929 v Budišově u Třebíče. Po maturitě na reálném gymnáziu ve Velkém Meziříčí studoval v letech 1948-1950 na teologickém učilišti v Brně. Po násilném přerušení pracoval jako dělník, frézař, účetní, dlaždič... V roce 1968 mohl pokračovat ve studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a 5.7.1970 přijal v Brně kněžské svěcení.

Jeho prvním působištěm se stala Třešť, roku 1974 byl jmenován administrátorem v Modřicích a později navíc exc. administrátorem v Neslovicích. Od 1.1.1979 se stal farářem v Ivančicích, kde působil až do roku 1996. Poté byl ustanoven duchovním v Pozořicích, kde v duchovní službě vypomáhá doposud. V letech 1996-1999 byl navíc pověřen službou děkana modřického.

Obětavý kněžský život P. Karla Pavlíčka ocenil Svatý otec Jan Pavel II. když jej v Jubilejním roce 2000 jmenoval kaplanem Jeho Svatosti.

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle předal v roce 2007 Mons. Karlu Pavlíčkovi medaili sv. Petra a Pavla jako poděkování za věrnou službu církvi.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality