Biskupství brněnské

Mezinárodní pouť ke 100. výročí kanonizace sv. Klementa M. Hofbauera v Tasovicích

Ilustrace
21.5.2009
Hlavním celebrantem bohoslužby ve čtvrtek 21. května v 10.30 hodin ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tasovicích, bude moravský metropolita, olomoucký arcibiskup Jan Graubner.Tasovice: Kromě arcibiskupa Jana Graubnera bude přítomen brněnský biskup Vojtěch Cikrle a litoměřický biskup Jan Baxant, který bude kazatelem. Oslav 100. výročí kanonizace sv. Klementa Marie Hofbauera v Tasovicích u Znojma, kde se světec narodil a ve zdejším kostele byl také pokřtěn, se pravděpodobně zúčastní také generální představený redemptoristů, P. Joseph Tobin z Říma, který pozdraví přítomné v závěru mše. Bohoslužby se má zúčastnit rovněž provinciál českých redemptoristů – P. Stanislav Přibyl, kolem sto šedesáti kněží – redemptoristů z celého světa a několik autobusů poutníků (z Vídně i z Čech).

Po slavnostní bohoslužbě poutníci pokračují dále do Krakova, kde budou oslavy pokračovat s kardinálem Dziwiszem následující den.

Další informace : www.lidovemisie.cz.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality