Biskupství brněnské

Setkání na téma Rozvod a život v církvi

Ilustrace
16.5.2009
Biskupství brněnské pořádá 16. května od 9.00 do 13.00 hodin „Setkání pro rozvedené“.Brno: Setkání proběhne v prostorách biskupství (Petrov 2) a v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově.

Program 16. 5. 2009

Zahájení a úvod s modlitbou
Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze

„Rozvod a život rozvedených v církvi“
PhDr. Josef Zeman, CSc. – psycholog, vedoucí MRP Bethesda

„Rozvod a neplatnost manželství – pohled civilního a církevního práva“
JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D. – prokurátor Diecézního církevního soudu v Brně, Právnická fakulta MU

„Pastorace rozvedených v církvi“
R.D. ThLic. Mgr. Petr Šikula – administrátor římskokatolické farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně,

Mše svatá v katedrále sv. Petra a Pavla slouží generální vikář Mons. Mgr. Jiří Mikulášek
Možnost individuálních rozhovorů s přítomnými kněžími R.D. ThLic. Petr Šikula, R.D. Mgr. Pavel Hověz

Kontakt: Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno
Marcela Ondrůjová, tel.: 542 217 464, 731 402 731, e-mail: marcela.ondrujova@centrum.cz

Plakátek.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality