Biskupství brněnské

Cihla na stavebním veletrhu

Ilustrace
21.4.2009 - 25.4.2009
Brněnská akce cihla 2009 je veřejná charitativní sbírka, která pomáhá lidem s mentálním postižením a autismem při integraci do společnosti a na cestě k běžnému životu mimo velké ústavy.Sbírka je realizována za pomoci dobrovolníků z brněnských škol, kteří na stanovištích prodávají cihly a výtěžek je určen pro lidi s mentálním postižením a autismem v Chráněném bydlení sv. Michaela. Zahájení sbírky bude při konání stavebního veletrhu na BVV 21. - 25. dubna 2009 na dvou stanovištích.

Projekt Chráněné bydlení je určen dospělým lidem s mentálním postižením a autismem. Charita Brno si klade za cíl vytvořit vhodné integrované bydlení s celoroční péčí v běžné městské zástavbě. Usiluje o to, aby lidé, kteří jsou znevýhodněni zdravotním postižením, mohli bydlet v samostatných bytech, o něž sami pečují a vytvořili si vlastní domov. Ve spolupráci s osobním asistentem se učí zvládat drobné domácí práce a rozvíjet sebeobsluhu.

Letošní výtěžek Brněnské akce cihla bude určen na:

  • rekonstrukci objektu bývalé fary a školy v Dolních Věstonicích pro rehabilitační a integrační pobyty klientů s výhledem na zřízení chráněného bydlení
  • sociálně terapeutický program „Kavárna Anděl“, částečně na provozní náklady, vybavení, úprava bezbariérového WC
  • vybavení místnosti pro masérskou, regenerační a rekondiční činnost, částečně provozní náklady

Koordinátora sbírky Barbora Burešová říká: „V předchozích letech jsme z výtěžků Brněnské akce cihla opravili Chráněné bydlení sv. Michaela,b yly dokončeny rekonstrukční práce v prostorách kavárny Anděl zahájili jsme práce na objektu fary v Dolních Věstonicích. Děkujeme všem, kteří nám přispěli a věříme, že sbírka bude i letos úspěšná.“

Pokračování Brněnské akce cihla 2009 proběhne ve dnech 14. – 27. 9. 2009.

Zakoupením cihly lidé pomáhají mentálně postiženým a autistům žít stejný život, jako je jejich vlastní.

Hlavními regionálními partnery Brněnské akce Cihla 2009 jsou DELIKOMAT, s.r.o. a STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2009.

Další informace:
PR pracovník: Jiří Hofírek, +420 736 522 882, jiri.hofirek@caritas.cz
Koordinátorka sbírky: Barbora Burešová, +420 731 402 601, barbora.buresova@caritas.cz
Ředitel OCH Brno: Karel Kosina, +420 605 405 656, karel.kosina@caritas.cz
www.brno.caritas.cz, tel: +420 545 210 672, Žižkova 3, Brno

Letáček

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality