Biskupství brněnské

Mons. Josef Hrbata jubilantem

Ilustrace
6.4.2009
Dne 6. dubna 2009 oslaví v rakouském Silzu své 85. narozeniny Mons. ThDr. Josef Hrbata.Brno, Silz (A): Mons Josef Hrbata se narodil 6.4.1924 v Habrůvce u Brna. V letech 1942-1945 byl Němci totálně nasazen v brněnské firmě Klöckner. Bohoslovecká studia prožil po skončení 2. světové války v Římě, kde přijal 21.2.1948 kněžské svěcení.

Mons. Josef Hrbata po dlouhá desetiletí emigrace podporoval církev a věřící v naší zemi. Jeho literární činnost pomáhala zaplnit mezery v duchovní a teologické literatuře doby komunistické diktatury. O úspěšnosti jeho knih (např. Cesta domů, Písně království, Setba a žeň, Světlo v temnotách, Klíč ke Starému zákonu, ap.) svědčí fakt, že se publikace setkávají s velkým zájmem v řadě reedicí doposud.

Otec Hrbata po dobu svého působení v tyrolském Obergulgelu (1958-2000) umožňoval na své faře i ozdravné pobyty kněžím i řeholníkům z celé republiky.

V roce 2000 odešel na zasloužený odpočinek, v současné době žije v penzionu pro seniory v rakouském Silzu.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality