Biskupství brněnské

Věřící si připomněli 400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra v Brně

Ilustrace
21.3.2009
Při příležitosti 400 výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra v Brně na Petrově byla v sobotu 21. března v 10.00 hodin slavena v katedrále sv. Petra a Pavla slavnostní bohoslužba. Hlavním celebrantem a kazatelem byl olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Jan Graubner. Přítomen byl dále Jiří Paďour a Pavel Posád, biskupové českobudějovičtí, Josef Koukl, emeritní biskup litoměřický, a Vojtěch Cikrle, biskup brněnský - hostitel.

Probošt Aloiz Zuber z rodiště sv. Sarkandra - Skoczowa přijel do Brna i s autobusem polských poutníků. Na závěr bohoslužby přečetl poselství biskupa Tadeusza Rakoczyho z diecéze Bielsko-Biela.

Dne 22.3.2009 uplynulo čtyři sta let ode dne, kdy v tehdejším kapitulním chrámu na Petrově v Brně přijal z rukou světícího biskupa Civalliho kněžské svěcení svatý Jan Sarkander, kněz a mučedník.

S Brnem je světec spojen ještě jednou událostí - před kněžským svěcením 22.3. 1609 na Petrově přijal dne 19. března1609 v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů) v Brně i jáhenské svěcení z rukou olomouckého biskupa Františka kardinála Dietrichštejna.

foto foto foto foto

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality