Biskupství brněnské

V Brně připomenou 400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra

Ilustrace
21.3.2009
Při příležitosti 400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra v Brně na Petrově bude v sobotu 21. března v 10.00 hodin slavena v katedrále sv. Petra a Pavla slavnostní bohoslužba za účasti moravského metropolity, olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, litoměřického biskupa Josefa Koukla a brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho.Brno: Letos 22. března uplyne čtyři sta let ode dne, kdy v tehdejším kapitulním chrámu na Petrově v Brně přijal z rukou světícího biskupa Civalliho kněžské svěcení svatý Jan Sarkander, kněz a mučedník. V sobotu 21. března v 10.00 hodin bude na stejném místě, v nynější katedrále sv. Petra a Pavla, slavena bohoslužba, na níž přislíbil účast také moravský metropolita, olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a litoměřický biskup Josef Koukl.

S Brnem je světec spojen ještě jednou událostí – před kněžským svěcením 22.3. 1609 na Petrově přijal dne 19. března1609 v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů) v Brně i jáhenské svěcení z rukou olomouckého biskupa Františka kardinála Dietrichštejna.

Informace o sv. Janu Sarkandrovi, knězi-mučeníkovi (1576-1620), který byl svatořečen papežem Janem Pavlem II. v Olomouci dne 21.5.1995 jsou k dispozici např. na internetových stránkách http://www.ado.cz/poutni/sarkander/sarkander.htm.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality