Biskupství brněnské

Tři králové navštíví v Brně biskupa i ombudsmana

Ilustrace
6.1.2009
Devátý ročník Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR se bude na jižní Moravě konat ve dnech 2. - 11. ledna 2009. Sbírku na tomto území organizuje Diecézní charita Brno (DCHB) prostřednictvím všech svých oblastních charit (OCH) Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Rajhrad, Tišnov, Třebíč, Znojmo, Žďár n.S.

Brno: Charita chce veřejnost zaujmout novým vizuálním stylem, který se inspiroval uměním skládání papíru – origami. Základem nové grafiky je animovaný klip, který vznikal ve spolupráci se zlínskou filmovou školou.

„Přemýšleli jsme o tom, jak Tříkrálovou sbírku přiblížit mladé generaci, jak napojit nový klip a celou kampaň na další tvořivost,“ vysvětluje ředitel DCHB Oldřich Haičman.

V průběhu sbírky budou moci lidé přispět do kasiček tříkrálových koledníků v ulicích měst a obcí a při obcházení domácností koledníky. Sbírka je osvědčena Magistrátem hlavního města Prahy pro celé území ČR.
Skupinky koledníků se mohou prokázat průkazkou s plnou mocí. Kasičky jsou označeny charitním logem červené barvy a náležitě zapečetěny příslušnými obecními úřady. Lze přispět také prostřednictvím složenek nebo převodem na účet č.33001122/0800, u České spořitelny nebo dárcovskou sms ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777. Cena sms je 30,- Kč, Charita obdrží 27,- Kč.

Z jednotlivých oblastních Charit brněnské diecéze byly předloženy návrhy využití získaných prostředků. Komise Tříkrálové sbírky zasedne několikrát v průběhu nadcházejícího roku a rozhodne o schválení nebo zamítnutí záměrů a výši přidělené finanční částky.

Mezi tyto návrhy patří záměr OCH Žďár n. S. rekonstruovat denní stacionář Nesa ve Velkém Meziříčí pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, úpravy v Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Oblastní charitě Rajhrad, rekonstrukce výukových tříd a oprava kotelny ve Stacionáři sv. Damiána pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením ve Znojmě, podpora dětského domova v Zábrdovicích v Brně, zateplení azylového domu sv. Agáty pro matky s dětmi v tísni v Břeclavi, rozvoj sociálního poradenství v rámci poradny Porta pro Tišnov a okolí, podpora Paprsku naděje – centra služeb pro podporu duševního zdraví na Třebíčsku, ad.

Klíč k rozdělení výtěžku na území brněnské diecéze je: 65% - místní charitní sociální a zdravotnické projekty (oblastní a farní charity), 15% - činnost DCHB a celodiecézní projekty, 10% - humanitární pomoc do zahraničí, 5% - činnost CHČR a celorepublikové projekty, 5% - zákonem povolená režie sbírky.

SOUVISEJÍCÍ AKCE SE SBÍRKOU:

V pátek 2. 1. 2006 v 15.00 hod. otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle udělí každoroční požehnání koledníkům v katedrále na Petrově.

Dne 4. ledna se v 17.00 hod. uskuteční za přítomnosti brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho a generálního vikáře Jiřího Mikuláška Tříkrálový koncert v Městském divadle Brno, který bude uváděn v přímém přenosu na ČT1 a ze záznamu ve 21.00 koncert odvysílá ČRo 1 - Radiožurnál.

Na koncertu vystoupí Ewa Farna, Gipsy.cz, Miro Žbirka, taneční skupina BEAT UP a Zuzana Smatanová. Koncert organizujeme podruhé a smyslem je poděkovat především všem dobrovolníkům – koledníkům, kteří zaplní hlediště, ale také dárcům,“ uzavírá Oldřich Haičman.

Dále pak 6. ledna již tradičně podniknou svou kolednickou pouť také představitelé vedení Charity brněnské diecéze, kteří navštíví v 8.30 hod. Biskupství brněnské, po skončení Bezpečnostní rady ve 13.00 hod. navštíví úřad Jihomoravského kraje a v 15.00 hod. budou přijati ombudsmanem Otakarem Motejlem.

V loňském roce bylo na území brněnské diecéze vykoledováno téměř 13,5 milionů korun a sbírky se účastnilo takřka 3000 kolednických skupinek (tj. cca 9000 koledníků). Jde o nejvyšší dosavadní výtěžek. Ze získaných prostředků bylo podpořeno více než devět desítek projektů charitní sociální a zdravotní péče. Podpořené projekty z výtěžku r. 2008 naleznete na http://www.dchbrno.caritas.cz/?pg=tks (kapitola Statistiky a projekty)

Více informací na www.dchrbno.caritas.cz

Kontakt:
Petr Kubíček, asistent pro koordinaci Tříkrálové sbírky na území brněnské diecéze , mob.: 731 134 910
Diana Tuyet-Lan Kosinová, tisková mluvčí DCHB, mob.: 604 337 905

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality