Biskupství brněnské

Kostel ve Žďáru nad Sázavou povýšen na baziliku minor

Ilustrace
5.1.2009
Dekretem vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ze dne 5. ledna 2009 byl kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Ždáru nad Sázavou povýšen na baziliku minor.Žďár nad Sázavou: Po generální opravě a slavnostním znovuotevření chrámu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Ždáru nad Sázavou v loňském roce požádal brněnský biskup Vojtěch Cikrle o povýšení tohoto kostela na baziliku minor. Dekret z Vatikánu, který minulý týden biskup Cikrle obdržel, sděluje, že žďárský kostel byl ke dni 5.1.2009 na baziliku minor rozhodnutím Kongregace pro bohoslužbu a svátosti povýšen.

P. Vladimír Záleský, duchovní správce nové baziliky minor vzpomíná: "Když byl v roce 2004 vrácen farní (bývalý konventní) kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru nad Sázavou zpět církvi, stál před zdejší farností nelehký úkol – uskutečnit generální opravy kostela. Po katastrofálních požárech v druhé polovině 18. století nikdo neopravoval barokní omítky. Poslední výmalba interiéru byla provedena v roce 1902. S minimálními finančními prostředky ale s velikým elánem se farnost pustila do oprav chrámu, který je svou délkou 76 metrů nejdelším kostelem brněnské diecéze. Postupně se opravovaly omítky v obou bočních lodích, transeptu a presbytáři. Bylo rozhodnuto o nové výmalbě za respektování barevnosti Jana Blažeje Santiniho Aichla, který gotický cisterciácký chrám barokně upravil."

V kostele byly rovněž zahájeny restaurátorské práce při obnově oltářů – opravy umělých mramorů, restaurování oltářních pláten, dřevěných plastik, v závěrových kaplích se opravovaly nástěnné fresky. Po dvou stech letech byl znovu otevřen zazděný jižní portál do rajského dvora.

Začátkem dubna roku 2008 byl kostel uzavřen a farníci se ke slavení liturgie na více než čtvrt roku přesunuli na nedalekou Zelenou Horu a do přilehlých částí bývalého kláštera. Jak se ukázalo, nejvíce byly poškozeny klenby chrámu. Výpadky starých omítek, zničené štuky na žebrech klenby, staré rány po požárech i po následném dlouhodobém zatékání vyžadovaly velkou pozornost. V presbytáři byla nalezena unikátní freska zachycující průvod rytířů klečících před Matkou Boží. V čele průvodu je zobrazen pan Boček z Obřan a král Jiří z Poděbrad, oba s maketou chrámu jako zakladatel a obnovitel kláštera.

"Restaurátor Jiří Štourač pečlivě provedl odkryv nástěnné malby a následně celkovou obnovu mimořádně vzácného a rozměry nebývale velkého díla," říká otec Záleský. "Po pečlivém zvažování a schvalovacím procesu se začalo ve stejné době se zděním nového oltáře. Autorem obětního stolu je brněnský umělec Milivoj Husák."

V sobotu 30. 8.2008 při páté diecézní pouti rodin brněnský biskup Vojtěch Cikrle nový oltář požehnal a vložil do něj ostatky svaté Zdislavy, ochránkyně rodin. Její matka Sybila, paní svatého života, je – stejně jako její sestry a švagři, fundátoři kláštera "Fons beatae Mariae Virginis" – v klášteře pochována.

Vedle nové baziliky minor ve Žďáru nad Sázavou je v brněnské diecézi bazilikou minor ještě chrám Nanebevzetí Panny Marie v Augustiniánském opatství Brno na Mendlově náměstí.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality