Biskupství brněnské

Betlémské světlo přivezou skauti z Vídně do Brna

Ilustrace
13.12.2008 - 14.12.2008
Také letos přivezou skauti před Vánocemi všem lidem dobré vůle plamínek pokoje a míru - Betlémské světlo.Do České republiky ho brněnští skauti přivezou z Vídně v sobotu 13. prosince.

Brno: Stalo se již milou tradicí, že skauti rozvážejí před Vánocemi po mnoha zemích světa symbol pokoje a lásky – světlo slavnostně zažehnuté v Betlémě.

Betlémské světlo přebírají brněnští skauti od rakouských, kteří zabezpečují jeho převezení letecky přímo z Betléma. Při ekumenické bohoslužbě ve Vídni je pak předáváno skautským delegacím ze zahraničí. Letos ho v rakouské metropoli skauti převezmou v sobotu 13.12. ve 14.00 hodin při bohoslužbě v místním evangelickém kostele a stejně jako v minulých letech ho přivezou do Brna.

Do rukou generálního vikáře brněnské diecéze Jiřího Mikuláška bude Betlémské světlo předáno v obětním průvodu při mši v neděli 14. prosince v 9.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla.

Zájemci z Brna a okolí si je budou moci převzít před katedrálou po skončení bohoslužby do 11.00 hodin. Další organizace šíření Betlémského světla ve farnostech a obcích již záleží na místních podmínkách. Je možné ho uchovávat na farách, obecních úřadech, ve skautských klubovnách i u dobrovolníků. Zájemci si pro ně mohou přijít sami nebo – zejména starší – mohou požádat o jeho přinesení domů.

V sobotu 20.12. 2008 se potom rozjedou vlaky s kurýry s Betlémským světlem po celé republice, o den později bude v rámci "Vánoc na radnici" předáváno zájemcům z řad veřejnosti na brněnské radnici.

Bližší informace o Betlémském světle lze získat na internetové adrese www.betlemskesvetlo.cz.

Jak uvádějí organizátoři na výše uvedené internetové adrese, neoficiální přehled vlaků je možné nalézt na této adrese. Upozorňují však, že časy příjezdů a odjezdů se mohou měnit v závislosti na změně jízdního řádu ČD.