Biskupství brněnské

Vranovská farnost nabídla již osmý Jarmark pro misie

Ilustrace
23.11.2008
Na neděli Krista Krále 23. listopadu 2008 se uskutečnil v sokolovně v České již 8. ročník tradičního charitativního jarmarku, pořádaný Neformálním sdružením jarmarečníků, farností Vranov u Brna a OÚ Česká. Motivy pro pořádání této akce se během let maličko proměnily. Od původní myšlenky uspořádat akci, na které se lidé z farnosti jedno odpoledne sejdou, pobaví a jako sekundární efekt z této akce bude možná i nějaký finanční zisk pro chudé světa, se jarmark vyvinul v každoročně hojněji navštěvovanou událost, která oslovuje široké spektrum lidí, dávno již přesahuje rámec farnosti a dává tak spoustě lidí možnost příjemným způsobem se podílet se na charitativní práci.

Akce je zaštítěna Papežským misijním dílem, na jehož účet již tradičně posíláme výdělek nejen z jarmarku, ale i z prodeje Misijních koláčů a sbírek o Misijních nedělích. Letos nás svojí návštěvou poctil otec Jiří Šlégr, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice, který měl v naší farnosti také besedu o misiích a činnosti Papežských misijních děl, ve všech kostelích farnosti sloužil mše svaté, věnoval se dětem na Farním víkendu, jehož tématem byly misie a setrval s námi na jarmarku, který zahajoval a na jeho konci vyhlašoval finanční výtěžek celé akce.

Letos jsme se snažili podpořit další projekt papežského misijního díla: Peníze jsme věnovali na školné, nutnou zdravotní pomoc, materiální vybavení domova pro sirotky diecéze Mzuzu ve státě Malawi v Africe.

Jarmarku předchází důkladná několikaměsíční příprava, ať už na poli propagace (plakáty, ohlášky, oslovování dárců), ale i vlastního vyrábění jarmarečního zboží.

Jarmark tradičně pořádáme poslední předadventní neděli, takže i věci k prodeji bývají většinou tématické. Jen namátkou je možno jmenovat adventní věnce, dekorace, vánoční přáníčka, ozdoby, perníky a jiné pečivo, pletené, tkané, šité, drátované, malované a jiné dárky atd.

Podmínkou je, že musí být ručně vyrobené a do prodeje darované, takže dárce z něj nemá žádný finanční zisk.

Rovněž občerstvení (buchty, čaj, klobásy, pivo) je darováno a zisk z jeho prodeje je připočten k celému výtěžku.

Každoroční pořádání jarmarku inspirovalo zahradnictví v jedné z obcí naší farnosti k tomu, aby zisk z víkendového prodeje adventního zboží odeslalo na účet Papežských misijních děl.

Jarmark byl doprovázen bohatým kulturním programem, kde vystoupil místní chrámový sbor Magnificat, který zahájil jarmark modlitbou Otče náš, zpívanou ve staroslověnštině, dětský sbor Lelkováček, mládežnická skupina BoDec, Přikrylovi a žáci ZUŠ Kuřim. Na závěr jsme shlédli divadelní představení o misiích, které secvičilo zvláště pro potřeby jarmarku se ustavivší Náhodné sdružení Afrika a nakonec jsme výtěžek jarmarku, který letos činil 76 821,-Kč oslavili společným zpěvem Aleluja!

Bára Jordanová