Biskupství brněnské

Trapistický mnich bude slavit bohoslužbu v Porta coeli

Ilustrace
15.11.2008
Bratr Maria Prokop, rodák z Tišnova, přijme 13.11.2008 v 11.00 hodin, v den svátku Všech svatých mnichů kněžské svěcení z rukou plzeňského biskupa Františka Radkovského.Primiční mši svatou bude nově vysvěcený kněz slavit o den později v klášterním kostele Matky Boží v Novém Dvoře, a v sobotu 15. listopadu 2008 v 11.00 hodin v bazilice kláštera sester cisterciaček Porta coeli u Tišnova.