Biskupství brněnské

Biskup Cikrle věnuje kapli ve svém rodišti ostatky svatého Vojtěcha

Ilustrace
15.11.2008
Při slavnostní bohoslužbě v sobotu 15. listopadu v 9.30 hodin posvětí brněnský biskup Vojtěch Cikrle ve svém rodišti, Bosonohách, nový oltář v kapli sv. Floriána.Brno: Při liturgickém obřadu budou do nového oltáře vloženy ostatky světců-mučedníků, mezi nimi také svatého Vojtěcha, prvního českého biskupa.

Kdo byl svatý Vojtěch?

Svatý Vojtěch, biskup, mučedník a hlavní patron pražské arcidiecéze, jehož svátek se slaví 24. dubna, pocházel z českého knížecího rodu Slavníkovců. Narodil se kolem roku 956 na hradě Libici. Devět let (972-981) strávil v Magdeburku v blízkosti arcibiskupa Adalberta, jehož jméno při biřmování přijal.

V roce 981 byl vysvěcen na kněze prvním pražským biskupem Dětmarem a po jeho smrti nastoupil na jeho místo (983). Do jeho diecéze patřilo kromě Čech a Moravy také Slezsko, část jižního Polska a dnešního Slovenska. Horlivě usiloval o odstranění různých dobových zlořádů, a tím proti sobě poštval část kléru a některé mocné šlechtice. Proto požádal, aby byl zproštěn úřadu a vstoupil v Římě do benediktinského kláštera (990).

Na přání papeže se v roce 992 vrátil do Prahy a založil benediktinský klášter v Břevnově. Při návratu z druhého pobytu v Římě dostal zprávu o vyvraždění svého rodu Přemyslovci (995) a odešel hlásat evangelium pohanským Prusům (996). Vojtěchova misionářská činnost však skončila hned na samém počátku: sedm Prusů ho 23.4.997 probodlo svými oštěpy.

Z Hnězdna, kde byl pohřben, byly jeho ostatky převezeny do Prahy v roce 1039.

Rokem sv. Vojtěcha - připomínkou tisíce let od jeho mučednické smrti - uzavřeli čeští a moravští katolíci v roce 1997 Desetiletí duchovní obnovy národa, které vyhlásil kardinál František Tomášek ještě v době komunistické totality.

Biskup Vojtěch Cikrle o sv. Vojtěchovi:

Jaký máte ke svému patronovi vztah? Co se Vám na něm líbí? Musím přiznat, že vztah ke svému křestnímu patronovi jsem hledal dlouho. Když jsem se jako malý kluk začal zajímat, proč se jmenuji tak, jak se jmenuji, dával jsem v kostele při svátku svatého Vojtěcha pozor, abych se o něm něco dozvěděl. Pamatuji si své zklamání po jedné promluvě, ze které mi utkvělo jen to, že svatý Vojtěch pořád odněkud utíkal. Teprve později, když jsem byl schopný vnímat širší souvislosti, jsem pochopil, že jeho odchody nebyly útěky, ale volba nejlepšího řešení. Přitom pro něj osobně muselo být těžké začínat každou chvíli někde jinde a s úplně něčím novým - i když se stejným cílem. Nerezignoval, ani když vyvraždili jeho rod, když se mu všechno zhroutilo, když byl vystaven utrpení a bolesti.

V čem vidíte jeho poselství pro současnost?
Svatý Vojtěch dokázal ve všem hledat dobro a být jeho nezištným a poctivým služebníkem. Jeho velkou ctností byla poslušnost. - Přestože se nechtěl vrátit do Čech, na papežův příkaz tak učinil. Vším, co dělal, prosvítala velká víra, s níž se dokázal orientovat i v těžkých a spletitých okolnostech své doby. To z něj zformovalo silnou osobnost s velkou láskou k lidem, která mu nedovolovala zatrpknout, ale dávala mu sílu plně žít pro Boha. Jeho láska zářila i v temnotě nepochopení, protože jeho okolí nebylo schopno přijmout křesťanství pro které žil a které nabízel jako cestu života v lásce k překonání zla tehdejší doby.
Svatý Vojtěch přináší své poselství svobody v Kristu i do naší doby, abychom také my uprostřed obtíží a bolestí našeho života vydávali stejné svědectví.