Biskupství brněnské

Patristická konference 2008

Ilustrace
7.11.2008 - 8.11.2008
Ve dnech 7. - 8. listopadu 2008 pořádá Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty 1. celonárodní patristickou konferenci.Konferenci zahájí rektor UP prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., děkanka CMTF UP RNDr. Gabriela Ivana Vlková, Th.D., a olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Se svými příspěvky vystoupí odborníci z řad akademických pracovníků i studentů různých fakult, kteří se zabývají spisy starověkých křesťanských autorů a jejich myšlenkovým odkazem. V průběhu konference bude založena Patristická společnost České republiky, sdružující odborníky různých pracovišť bez ohledu na jejich vyznání. Cílem Patristické společnosti ČR je vytvořit platformu pro vzájemné setkávání a výměnu informací z tohoto oboru. Program konference a další informace lze nalézt na www.centrum-texty.upol.cz/patristickaspolecnost.