Biskupství brněnské

Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé v brněnské katedrále 2008

Ilustrace
1.11.2008 - 2.11.2008
Bohoslužby o slavnosti Všech svatých (1. listopadu) a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (2. listopadu) bude v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně vždy v 9.00 hodin slavit brněnský biskup Vojtěch Cikrle.Brno: Při pontifikální bohoslužbě 1.11. v 9.00 hodin zazní Missa brevis V. Říhovského. Účinkuje sbor Petrováček, řídí Dagmar Kolařová. Na varhany hraje Petr Kolař.

Při pontifikální bohoslužbě 2.11. v 9.00 hodin přednese Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská a sólisté Requiem W. A. Mozarta. Varhany: David Postránecký, řídí Petr Kolař.

Během latinské chorální mše 2.11 v 10.30 hodin zazní ordinarium a proprium ze mše za zemřelé v podání Svatomichalské gregoriánské scholy s uměleckým vedoucím Josefem Gerbrichem.

V pondělí 3.11 v 19.30 hodin rozezní chrám na Petrově další Requiem, tentokrát je jeho autorem Gabriel Fauré. Na koncertě duchovní hudby čtyř sborů vystoupí Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, Kantila Křtiny, Lumír a Musica conspirata. Soprán Dagmar Kolařová, bas Richard Novák, varhany Petr Kolař, řídí Lukáš Sotolář. Předprodej vstupenek BKC (Běhounská 17), DONUM (Petrov 9).

Přímo v katedrále na Petrově má hrob pět brněnských biskupů: Vincenc Josef kníže Schrattenbach (+ 1816), Václav Urban rytíř Stuffler (+ 1831), Jan Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche (+ 1870), Karel Nöttig (+ 1882) a Josef Kupka (+ 1941).

Ve dnech 1. - 8. 11. je možné získat vždy jednou za den plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci při splnění následujících podmínek: přijetí svátosti smíření (i několik dní předem), přijetí svatého přijímání (v den získávání odpustků), modlitba na úmysl Svatého otce a nemít trvalé zalíbení v žádném hříchu. Navíc je třeba: - 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry. - V době od 1. do 8. 11. při návštěvě hřbitova se pomodlit za zemřelé. Využijme této možnosti podílet se na rozdělování vzácných Božích darů z pokladu církve.