Biskupství brněnské

Svátek blahoslavené sestry Marie Restituty v Brně na Lesné

Ilustrace
26.10.2008
V neděli 26. října 2008 bude v Duchovním centru Nezvalova 13, Brno–Lesná, které je dosud jedinou církevní stavbou u nás, zasvěcenou blahoslavené s. Marii Restitutě, slaven svátek slavné rodačky. Pozvánka s programem
Informace o výtvarné soutěži