Biskupství brněnské

Slavnost chrámových sborů v Brně

Ilustrace
11.10.2008
Jednota Musica sacra pořádá v sobotu 11. října v Brně Slavnost sborů, při které se představí kolem dvanácti chrámových sborů ze tří zemí – České republiky, Maďarska a Slovenska.Brno: Slavnost sborů je český název pro pravidelná setkání chrámových sborů v mezinárodním měřítku. Začínala v devadesátých letech minulého století jako přehlídka vybraných sborů sousedících diecézí podunajských zemí, a to Rakouska (Vídeň), Slovenska (Trnava-Bratislava) a Maďarska (Györ). K nim byly několikrát přizvány i sbory dalšího souseda, brněnské diecéze. V posledních letech se brněnská účast stala pravidelnou a organizovala ji jednota Musica sacra. Proto byla při setkání ve Vídni v roce 2006 Musica sacra požádána, aby tuto akci v roce 2008 zorganizovala v Brně.

Musica sacra má bohaté zkušenosti s organizováním každoročních setkání chrámových sborů dětských a mládežnických v Brně u sv. Augustina a sborů dospělých v Boskovicích.

Průběh Slavnosti sborů v Brně dne 11. října 2008

Počítá se s účastní cca dvanácti sborů, po čtyřech až pěti z každé zúčastněné země. Očekává se cca třistapadesát účastníků, včetně organizačního týmu.
Program pro veřejnost:
14:00 – 15:15 vystoupení sborů ve třech brněnských kostelech: u sv. Jakuba (Jakubské nám.), v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie (Jezuitská ulice) a v minoritském kostele sv. Janů (Minoritská ulice).
16:00 bohoslužba slova, které předsedá brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

V každém kostele bude zpívat čtyři až šest sborů (podle délky jejich programu), a to zástupci každé zúčastněné země.

Závěrečná bohoslužba bude jazykově pestrá – uslyšíme všechny čtyři řeči jak „sólově“, tak společně při písni Tebe, Bože, chválíme, která se zpívá na stejný nápěv ve všech čtyřech zemích. Vedle toho se ještě uplatní latina – bude se zpívat Pater noster (Otče náš) a všichni účastníci zazpívají ve světové premiéře skladbu Zdeňka Pololáníka Psalmus 150., složenou pro tuto příležitost. Nikdo se nemusí obávat, že se v tom nebude orientovat, protože se připravuje pro všechny přítomné čtyřjazyčný průvodce bohoslužbou.

Slavností sborů vstoupí brněnská diecéze oficiálně do téměř patnáct let existující tradice setkávání chrámových sborů na mezinárodní úrovni a rozšíří počet z pravidelných tří na čtyři. Přispěje to k prezentaci, poznání i konfrontaci charakterů chrámových sborů sousedících zemí a bude to také příležitost k porozumění na první pohled rozdílných a přitom podobných kultur, majících společnou minulost.