Biskupství brněnské

Karel Orlita jmenován papežským kaplanem

Ilustrace
1.10.2008
Soudní vikář brněnského Diecézního církevního soudu Karel Orlita převzal prostřednictvím brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho jmenování kaplanem Jeho Svatosti, což jej opravňuje užívat u jména titul "Monsignor". Brno: Kaplanem Jeho Svatosti jmenoval papež Benedikt XVI. kněze brněnské diecéze ICDr. Mgr. Karla Orlitu, který od roku 2005 stojí v čele Diecézního církevního soudu.

Karel Orlita se narodil roku 1970 v Ostravě, kněžské svěcení přijal 26.6.1999 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, v letech 2001 - 2003 studoval kanonické právo na Lateránské univerzitě, od července 2005 je soudním vikářem Diecézního církevního soudu. Je členem Kněžské rady, Sboru poradců, biskupským delegátem pro zasvěcené panny a poustevnický život v brněnské diecézi.