Biskupství brněnské

Den Charity v Brně popáté

Ilustrace
23.9.2008
Diecézní charita Brno (DCHB) pořádá dne 23. září již popáté osvětovou kampaň DEN CHARITY.Stěžejní program se uskuteční v brněnském parku na Moravském náměstí. Letos se tato akce koná téměř ve všech regionech v zemi pod křídly Charity Česká republika.

Brno: Den Charity představuje celorepublikový projekt, v rámci kterého se konají akce na mnoha místech republiky u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona a zakladatele moderního pojetí charitativní činnosti. Iniciátorem této tradice byla Diecézní charita Brno, která působí prostřednictvím deseti oblastních Charit na území jižní Moravy a části Vysočiny. "Kampaň Den Charity není výdělečnou akcí, nedoprovází ji žádná finanční sbírka. Jde především o poděkování za podporu, kterou Charitě lidé projevuje, ale také příležitost k bližšímu představení aktivit," říká ředitel DCHB Oldřich Haičman. Jak napovídá motto akce "Pomáhejme společně", Charita chce přiblížit své poslání a atraktivní formou umožnit široké veřejnosti nahlédnout do světa poskytování sociálních služeb.

V Brně proběhne Den Charity na Moravském náměstí a také před kavárnou Anděl (tréninkové pracoviště pro lidi s mentálním postižením) v ulici Gorkého 34. Program na Moravském náměstí bude věnován tématu - Jak se žije s postižením.

Program:

  • Od 13.00 hod. do 17.00 hod. si budou moci lidé vyzkoušet překážkovou jízdu nebo házení na koš z invalidního vozíku, seznámit se se slepeckými psy a poznat úskalí života nevidomých, získat informace o znakové řeči a ponořit se do světa neslyšících. Po celou dobu zde najdete výstavu fotografií Zuzany Hrivňákové z "cesty" po zařízeních Diecézní charity Brno, prezentační stánek Oblastní charity Brno a prodejní výstavu Chráněných dílen Znojmo pro lidi s omezenou pracovní schopností.
  • V 15.30 hod. předvedou klienti stacionáře Effeta - pro lidi s mentálním postižením a autismem taneční vystoupení. Poté v 16.00 hod. si kolemjdoucí budou moci poslechnout jazz v podání Mocca bandu.
  • Po skončení programu na Moravském náměstí bude akce pokračovat před kavárnou Anděl, Gorkého 34, kde herci Husy na provázku zahrají část z divadelního představení Shakespyré - commedia plná omylů.
  • Proběhne den otevřených dveří v brněnských charitních zařízeních, např. v Domově sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni na Staňkové 47.

Na akci s Diecézní charitou Brno spolupracuje Liga za práva vozíčkářů, Český klub nedoslýchavých HELP, Tyflocentrum, Vodící pes, o.s., Chráněné dílny Znojmo a Divadlo Husa na provázku.

Akce v regionech jižní Moravy:

Obdobné akce se konají také v oblastních charitách na území brněnské diecéze. Například na náměstí ve Žďáře nad Sázavou oslaví Charita v pátek 26. 9. již 15. výročí zahájení činnosti. Kromě představení charitních zařízení bude možné shlédnout také ukázku balónového lítaní.

Oblastní charita Rajhrad, podobně jako OCH Blansko a Jihlava, pořádá Den otevřených dveří v hospici sv. Josefa 27. 9. od 9:00 do 16.00. V Edukačním centru hospice bude promítán dokument o budování hospice, umožněna prohlídka zařízení a proběhne diskuze o hospicové péči.

Ve Znojmě bude opět možné navštívit 22. 9. od 14.00 hod propagační stánek u obchodního domu Dyje na Obrokové ulici. Akci zahájí starosta města Ing. Petr Nezveda. Kolemjdoucí si budou moci změřit tlak, zkusit jízdu na invalidním vozíku, připraveny jsou také hry a soutěže pro děti.

V pátek 26. září také břeclavská Charita otevře dveře všech charitních zařízení. Do 30. 9. je možné navštívit výstavu sociálních fotografií v Shopping centru Břeclav, jejíž autorem je Alexandr Makai, pracovník Charity.

Na fotografiích jsou klienti břeclavského azylového domu. Kromě toho bude zveřejněn audiovizuální dokument o činnosti břeclavské charity v kabelových televizích okresu, v kinech a na infopanelu Domu kultury Břeclav.

Diecézní charita Brno poskytuje řadu služeb ve prospěch lidí v nouzi. Mezi nejmladší projekty patří Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné nebo Oddělení humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a krizového řízení, které pomáhá mimo jiné také v Zimbabwe. Právě na podporu projektu pro děti a mládež v této rozvojové zemi se uskuteční koncert skupiny Svítání dne 12. 10. v Konventu Milosrdných bratří, Vídeňská 7, v Brně. Hudební pásmo bude doprovázet Zdeněk Junák ukázkami textů písní V. Vysockého.

DCHB rozvíjí také aktivity v oblasti posilování odbornosti a rozvoje dovedností pracovníků v rámci Střediska odborného vzdělávání SOVa v zájmu podpory kvality poskytovaných služeb a naplnění požadavků a norem stanovených zákonem o sociálních službách.

Více Informací naleznete na www.dchbrno.caritas.cz
nebo: Mgr. Petr Kubíček, asistent pro styk s veřejností, mob.: 731 134 910, petr.kubicek@caritas.cz.