Biskupství brněnské

Smírná pouť při příležitosti výročí úmrtí P. MUDr. Ladislava Kubíčka

Ilustrace
20.9.2008
Dne 11.9.2008 uplynou čtyři roky od smrti P. MUDr.Ladislava Kubíčka. Při této příležitosti se bude konat pátá smírná pouť Ladislava Kubíčka za obrácení národa. Poutníci vyjdou od jeho hrobu v Kunštátě na Moravě 20. září 2008 v 8.15 hodin a v 17.00 hodin zakončí své putování mší ve farním kostele ve Sloupu v Moravském krasu.