Biskupství brněnské

Exit 316 pokračuje druhou sérií

Ilustrace
7.9.2008
Dvě novinky připravilo do vysílání Centrum náboženské tvorby Televizního studia Brno České televize.Od 7. září 2008 každou neděli mohou diváci sledovat cyklus Exit 316 - Mise a od 14. září 2008 cyklus Základy.

Exit 316 - Mise
Cyklus navazuje na úspěšný Exit 316, který měl premiéru v roce 2006. Zkoumá křesťanství očima mladých lidí, předkládá alternativy k hodnotovým otázkám běžného života, přináší reálné životní zkušenosti, vybízí k diskuzi, ale plně přitom respektuje názorovou svobodu každého jednotlivce.

Jedná se o magazín, jehož jednotlivé prvky (anketa, reálné životní zkušenosti, videoklip a odkaz na biblický text) jsou spojovány zastřešujícím příběhem. Ze dvou andělů, kteří jako reportéři nebeské televize provázeli diváka minulou sérií, zůstává jen anděl Kryštof, vedle kterého se nově objevuje ďábel Desmon.

Rámcový příběh začíná hlubokým zásahem do života dívky, která se dostává na samu hranici života a smrti. Setkává se s andělem, který ji ale na její cestě z tohoto světa zastaví a pošle zpátky do života. Pověřuje ji úkolem, misí, které si ale Markéta zpočátku není vůbec vědoma. Dívka se setkává s dalšími lidmi, zkoumá jejich způsoby řešení životních problémů, případně zkouší ve vzájemných vztazích s těmito lidmi realizovat andělské (resp. biblické) rady. Tím vším naplňuje svoji misi, která ve své podstatě neznamená nic jiného, než naučit se žít podle biblického vzoru, nebát se důvěřovat a tuto důvěru přinášet vlastním příkladem i ostatním.

Už zmíněný anděl Kryštof její snahu z „nebeského televizního studia“ (někdy i přímo z terénu) sleduje a komentuje, případně pomocí skrytých andělských prostředků tiše podporuje Markétino směřování k respektování konstruktivních principů života. Naopak ďábel Desmon, který do televizního vysílání neustále nezván vstupuje a snaží se celou misi narušit, ve svých komentářích prezentuje celou řadu velmi běžných, ale ve svých důsledcích destruktivních postojů.

Exit 316 – Mise vzniká z iniciativy a pod dramaturgickým vedením Centra náboženské tvorby České televize, vyrábí ho Křesťanská akademie mladých ve studiu VISTA Film. Cílovou skupinou pořadu jsou teenageři.

Cyklus má 17 dílů
Stopáž každého dílu: 17 minut
Režie: Lubomír Hlavsa
Vysílání: ČT2, každou neděli od 7. září 2008, 8:30 hodin