Biskupství brněnské

Kameraman Jakub Nosek jubilantem

Ilustrace
5.9.2008
Kameraman České televize Jakub Nosek oslavil 5. září v plné tvůrčí síle své sedmdesáté narozeniny.K prvním gratulantům patřil i brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Brno: Jakub Nosek, absolvent Filmové akademie múzických umění v Bratislavě, nastoupil jako jeden z prvních kameramanů do tehdy nově založeného studia Československé televize v Brně již v roce 1962. Po sametové revoluci v roce 1989 byl jmenován šéfkameramanem studia a v lednu roku 1991 odpovědným kameramanem náboženských pořadů. Stal se tak jedním ze zakládajících členů mimoredakční skupiny, pověřené náboženskými pořady, a s mimořádným nasazením se podílel a dosud podílí na naprosté většině náboženských relací, vytvářených v brněnském studiu České televize. Od roku 1997 kromě práce kameramana pracuje také jako režisér všech přímých přenosů bohoslužeb, vysílaných z brněnského studia České televize. Jeho režijní realizace vytvářejí z těchto pořadů svébytná umělecká díla.

Jak na své začátky vzpomíná sám jubilant?
„Na střední škole jsme měli z latiny pana profesora, který rád fotografoval, a tak jsme založili fotokroužek. Po vyučování jsme fotografovali zátiší, ruch města i ticho krajiny. Společně jsme filmy vyvolávali, kopírovali a zvětšovali snímky. Přes noc jsme potom dávali mokré fotografie na okna školy a tak jsme je vlastně leštili. Jednou za půl roku jsme uspořádali na chodbě školy fotografickou výstavu. Byla to nádherná doba, ale po absolvování školy, skončilo i krásné údobí naší amatérské tvorby. Po gymnáziu jsem odešel pracovat do Filmových laboratoří na Kudlově, a to už byla skutečně profesionální práce u filmu. Ve volném čase jsem se chodil dívat na natáčení hraných filmů, jako byla CESTA DO PRAVĚKU nebo VYNÁLEZ ZKÁZY režiséra Karla Zemana. Bylo přímo úchvatné se dívat, jaké metody a prostředky právě používá při natáčení tohoto trikově náročného a dnes už legendárního filmu. Kladl na všechny členy štábu velkou odpovědnost. Nikdo nesměl selhat, protože by se to okamžitě negativně projevilo na výsledku. Pan režisér byl velmi přísný a náročný. Film pak získal několik mezinárodních ocenění a pro mne se stal v životě mezníkem, kdy jsem se rozhodl stát kameramanem. Kouzlo filmu pro mne bylo příliš silné, a já mu neodolal,“ dodává Jakub Nosek.

Osobité obrazové vidění světa ztvárnil Jakub Nosek především v dokumentárních pořadech (např. Reflexe z katechismu, Co je to krása, Pergamenová klenotnice, Já se tam vrátím, Krása užitečných věcí, Tvarosloví modernosti, Vila Tugendhat), v hudebních filmech (Lašské tance a Moravský rok), v pohádkách (Měsíční víla a Sedmero krkavců) i v hraných filmech (Poema, Venca, Historie dirigenta Kaliny, Smrt v kruhu, Zbabělec, Zobani, Úpis, Třináctá klec aj.).

V říjnu 2007 ocenil jeho dlouholeté tvůrčí aktivity a obětavou službu brněnský biskup Vojtěch Cikrle medailí sv. Petra a Pavla. Jakub Nosek byl také dvakrát oceněn hlavní cenou festivalu Arsfilm v Kroměříži, vyznamenán Cenou ČSAV a cenou Pierot a Cenou města Brna.