Biskupství brněnské

Oslavy Dne Brna 2008 nám připomenou Raduita de Souches

Ilustrace
16.8.2008 - 17.8.2008
Oslavy Dne Brna 2008 proběhnou pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho a primátora Statutárního města Brna Romana Onderky o víkendu 16. - 17. srpna. Brno: Letošní program zvlášť připomene 400. výročí narození hrdinného obránce Brna – Raduita de Souches.

Václav Slouk, brněnský děkan a farář kostela sv. Jakuba v Brně, kde jsou uloženy ostatky velkého vojevůdce, uvádí: „Kdo byl Ludvík Raduit de Souches (*16. 8. 1608, + 6. 8. 1683)? Voják a důstojník švédské armády, později důstojník, generál a polní maršál v císařském vojsku, původně hugenot, následně pod vlivem jezuitského kněze P. Martina Středy katolík. Dne 14. 3. 1645 se stal velitelem obrany Brna... Po slavném vítězství nad Švédy 15. 8. 1645 obdržel mnohé vojenské a občanské pocty. Na základě závěti z 14. 8. 1675 byl po smrti pohřben v kostele sv. Jakuba v Brně. Náhrobek byl vybudován v roce 1722 podle návrhu Jana Sigismunda Kerkera, opraven a doplněn byl v roce 1964. Hrobka Ludvíka Raduita de Souches byla poprvé otevřena 12. 10. 1936. Původní vchod do hrobky je ukryt pod chórovými lavicemi. Rakev byla do hrobky uložena vchodem z kaple L. R. de Souches, která byla přistavěna na boku kostela. Ostatky maršála byly několikrát zkoumány, naposledy v roce 1980. Hrobka v kostele sv. Jakuba byla znovu otevřena 27. 5. 2003. To umožnilo, aby brněnský biskup Vojtěch Cikrle mohl v sobotu 16. 8. 2003 – 395 let ode dne narození velitele obrany Brna – slavnostně uložit jeho ostatky znovu tam, kde si sám přál odpočívat...“

Oslavy Dne Brna zahájí v sobotu 16. srpna 2008 v 19.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla pozdrav primátora města Brna Romana Onderky k oslavám Dne Brna a slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho ke 400. výročí narození Raduita de Souches.

Poté bude následovat koncert duchovní hudby, po němž brněnský biskup a primátor položí věnce u pamětní desky Raduita de Souches na kanovnickém domě Petrov č. 6. Slavnostní sobotní večer zakončí vystoupení historického vojska a ohňostroj na Zelném trhu.

V neděli 17. srpna v 10.30 hodin bude biskup Vojtěch Cikrle předsedat bohoslužbě na poděkování Bohu a za šťastnou budoucnost města Brna, při které zazní Mše D dur v podání Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská a Dómského smíšeného sboru. Řídí Petr Kolař.

Impulzem pro rozhodnutí biskupa Cikrleho založit tradici oslav města Brna byl 15. srpen 1995, kdy si moravská metropole připomínala 350. výročí ode dne, kdy malá skupinka obránců města odolala útoku obrovské přesile švédských vojsk generála Torstensona a Brno nebylo dobyto. Přáním organizátorů mezi jiným je, aby se Brňané seznámili s historií svého města, která ovlivnila i dění v tehdejší Evropě, aby byli hrdými potomky našich hrdinných předků. Den Brna se slaví vždy v sobotu okolo 15. srpna, svátku Nanebevzetí Panny Marie, která je od roku 1645 uctívána jako patronka a ochránkyně města.

Biskupství brněnské nabízí publikace Den Brna a Panna Maria Svatotomská, ochránkyně Brna.