Biskupství brněnské

Hrobka Raduita de Souches se otevře pro veřejnost

Ilustrace
16.8.2008 - 17.8.2008
V rámci oslav Dne Brna, které letos připomenou 400. výročí narození hrdinného obránce Brna – Raduita de Souches, bude zpřístupněna jeho hrobka v kostele sv. Jakuba v Brně.Brno: Oslavy Dne Brna 2008 proběhnou pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho a primátora Statutárního města Brna Romana Onderky o víkendu 16. - 17. srpna. Ale už od pátku bude mít veřejnost možnost nahlédnout do hrobky v kostele sv. Jakuba v Brně, v níž jsou uloženy ostatky Raduita de Souches (*16. 8. 1608, + 6. 8. 1683). Hrobka bude zpřístupněna takto: v pátek 15.8 .a sobotu 16.8. od 9.00 do 18.00 hodin, v neděli 17.8. od 12.00 do 18.00 hodin.

Raduit de Souches je uložen v kostele sv. Jakuba na základě své závěti z 14. 8. 1675. Náhrobek byl vybudován v roce 1722 podle návrhu Jana Sigismunda Kerkera, opraven a doplněn byl v roce 1964. Hrobka Ludvíka Raduita de Souches byla poprvé otevřena 12. 10. 1936. Původní vchod do hrobky je ukryt pod chórovými lavicemi. Rakev byla do hrobky uložena vchodem z kaple L. R. de Souches, která byla přistavěna na boku kostela. Ostatky maršála byly několikrát zkoumány, naposledy v roce 1980. Hrobka v kostele sv. Jakuba byla znovu otevřena 27. 5. 2003. To umožnilo, aby brněnský biskup Vojtěch Cikrle mohl v sobotu 16. 8. 2003 – 395 let ode dne narození velitele obrany Brna – slavnostně uložit jeho ostatky znovu tam, kde si sám přál odpočívat.

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle v sobotu 16. 8. 2003 – 395 let ode dne narození velitele obrany Brna, Raduita de Souches – slavnostně uložil jeho ostatky znovu tam, kde si sám přál odpočívat, do hrobky v kostele sv. Jakuba v Brně.

foto foto foto
foto foto foto
Foto: Micheala Dvořáková