Biskupství brněnské

Žďárský chrám se po generální opravě objeví v původní kráse

Ilustrace
19.7.2008
V sobotu 19. července slavnostní bohoslužbou v 17.00 hodin bude po generální opravě  slavnostně otevřen chrám Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Ždáru nad Sázavou 2.

Žďár nad Sázavou: Vladimír Záleský, duchovní správce žďárského kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, vzpomíná: „Když byl v roce 2004 vrácen farní (bývalý konventní) kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Ždáře nad Sázavou 2 zpět církvi, stál před zdejší farností nelehký úkol - uskutečnit generální opravy kostela. Poslední výmalba interiéru byla provedena v roce 1902 a po katastrofálních požárech v druhé polovině 18. století nikdo neopravoval barokní omítky. Nakonec nebylo o čem přemýšlet: s minimálními finančními prostředky ale s velikým elánem se farnost pustila do oprav chrámu, který je svou délkou 76 m je nejdelším kostelem brněnské diecéze. Opravy začaly v roce 2005 a podařilo se získat finanční podporu Ministerstva kultury ČR, města Žďáru nad Sázavou, a později také Kraje Vysočina. Pomoc farníků byla od začátku oprav příkladná a bez jejich trpělivé práce i darů by se nikdy dílo nepodařilo. Postupně se opravovaly omítky v obou bočních lodích, transeptu a presbytáři. Bylo rozhodnuto o nové výmalbě v barvách Jana Blažeje Santihiho Aichla, který gotický cisterciácký chrám barokně upravil.“

V kostele byly rovněž zahájeny restaurátorské práce při obnově oltářů - opravy umělých mramorů, restaurování oltářních pláten, dřevěných plastik, v závěrových kaplích se opravovaly nástěnné fresky. Po dvou stech letech byl znovu otevřen zazděný jižní portál do rajského dvora.

Vladimír Záleský dodává: „V havarijním stavu byl také nábytek v sakristii - vzácný barokní mobiliář z dílny Řehoře Thényho, který byl napaden dřevomorkou, a jeho opravy začaly opravdu za pět minut dvanáct. Důležitá byla výměna oken v presbytáři a v obou kaplích. Ale stále před námi zůstávala nejobávanější část oprav - výmalba hlavní lodi chrámu.“

Začátkem dubna roku 2008 byl kostel uzavřen a farníci se ke slavení liturgie na více než čtvrt roku přesunuli na nedalekou Zelenou Horu a do přilehlých částí bývalého kláštera. Jak se ukázalo, nejvíce byly poškozeny klenby chrámu.- Výpadky starých omítek, zničené štuky na žebrech klenby, staré rány po požárech i po následném dlouhodobém zatékání vyžadovaly velkou pozornost. V presbytáři byla nalezena unikátní freska zachycující průvod rytířů klečících před Matkou Boží. V čele průvodu je zobrazen pan Boček z Obřan a král Jiří z Poděbrad, oba s maketou chrámu jako zakladatel a obnovitel kláštera.

„Restaurátor Jiří Štourač pečlivě provedl odkryv nástěnné malby a následně celkovou obnovu mimořádně vzácného a rozměry nebývale velkého díla,“ říká otec Záleský. „Po pečlivém zvažování a schvalovacím procesu se začalo ve stejné době se zděním nového oltáře.Autorem obětního stolu je brněnský umělec Milivoj Husák.“

Tím byla završena také liturgická obnova chrámu a Vladimíru Záleskému nic nebránilo v tom, aby požádal o povýšení tohoto kostela na Baziliku minor.

V sobotu 30. srpna při V. diecézní pouti rodin brněnský biskup Vojtěch Cikrle nový oltář požehná a vloží do něj ostatky svaté Zdislavy, ochránkyně rodin. Její matka Sybila, paní svatého života, je – stejně jako její sestry a švagři, fundátoři kláštera "Fons beatae Mariae Virginis" - v klášteře pochována.