Biskupství brněnské

Pouť k Lurdské jeskyni v Bohuticích

Ilustrace
19.7.2008
V sobotu 19. července v 10.00 hodin bude novoříšský opat Marian Rudolf Kosík předsedat poutní bohoslužbě konané při příležitosti 80. výročí požehnání Lurdské jeskyně v Bohuticích.Bohutice: Lurdská jeskyně v Bohuticích byla požehnána v roce 1928 a oslavy tohoto výročí proběhnou 19. července s následujícím programem:

  • 9.30 hodin sraz poutníků v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bohuticích
  • 10.00 bohoslužba u Lurdské jeskyně
  • 12.30 přesun do areálu místního zámku, občerstvení.
  • Následně možnost prohlídky expozice soch bohutické křížové cesty.