Biskupství brněnské

Katolická charismatická konference v Brně se blíží

Ilustrace
9.7.2008
Letošní katolickou charismatickou konferenci zahájí ve středu 9. července v 19.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně biskup Vojtěch Cikrle, který společně s jihomoravským hejtmanem Stanislavem Juránkem převzal nad akcí záštitu. Brno: Ke konci června 2008 je na konferenci závazně přihlášeno již na 2800 účastníků z Čech, Moravy i Slovenska, takže pořadatelé počítají s účastí čtyř až pěti tisíc lidí.

Konferenci organizuje v České republice od roku 1989 hnutí Katolické charismatické obnovy, letos již po devatenácté, z toho podruhé v Brně. Jedná se o čtyřdenní akci duchovně formačního charakteru, kterou hojně navštěvují i křesťané jiných církví. Zájem o účast na konferenci v posledních letech každoročně stoupá.

Program konference tvoří přednášky, společná modlitba písněmi chval a bohoslužby. Mezi přednášejícími se letos můžeme těšit na P. Vojtěcha Kodeta, P. Michaela Slavíka, Kateřinu Lachmanovou, P. Tomáše Holuba, ale i na P. Marka Váchu nebo P. Marcela Javoru.

Nedílnou součástí programu bývá tzv. „Dětská konference“ pro děti od čtyř let, proto na konferenci jezdí stále více rodin s dětmi, které by se těžko mohly účastnit jiných duchovních programů. K dění na konferenci patří i neformální setkání účastníků a jejich kulturní vyžití – divadelní představení pro děti, koncerty, biblické tance apod. Např. na čtvrteční večerní koncert chval Richarda Čanakyho a rovněž na následné přátelské setkání u cimbálovky jsou srdečně zváni i zájemci z Brna a okolí, kteří se jinak konference neúčastní.

Vlastní program Katolické charismatické konference bude probíhat v areálu brněnského výstaviště od čtvrtka 10.7. do neděle 13.7. Na výstavišti je připraven konferenční pavilón F s velkoplošnou projekcí, velkokapacitní jídelna v sousedním pavilónu G1, velké záchytné parkoviště u pavilónu Z a také velký adorační stan na venkovní ploše, který bude sloužit jako prostor ke ztišení a k osobní modlitbě. Účastníci budou ubytováni na blízkých vysokoškolských kolejích a na dalších brněnských ubytovnách. Mnozí z Brna a okolí budu dojíždět z domova.

Podrobný program i přihlášky lze najít na internetu: http://konference.cho.cz. Uzávěrka elektronických přihlášek je 4.7. 2008 ve 12.00 hodin, ale je možno přijet i bez předchozího přihlášení (ovšem s rizikem, že výběr ubytování už bude omezený).

Programy Konference otevřené pro širokou veřejnost: Ve čtvrtek 10.7. v 19.00h koncert chval Richarda Čanakyho se skupinou z Bratislavy (pavilon F). V pátek 11.7. od 19.30h budou již tradičně paralelní programy, a to na BVV i v několika brněnských kostelích (blíže viz http://konference.cho.cz). Mezi přednášejícími budou karmelitán P. Vojtěch Kodet, PhDr. Josef Zeman, P. Marek Vácha a další.

Kontakt na organizátory:
Zodpovědnost za program:
Dr. Kateřina Lachmanová, koordinátorka hnutí Katolické charismatické obnovy (t. 220 181 590, e-mail: lachmanova@vira.cz

Zodpovědnost za technické zázemí akce, přihlašování atp.:
Ing. Josef Dvořáček, vedoucí organizačního týmu v Brně, e-mail: konference.brno@email.cz.

Kontakt na biskupství v Brně:
P. Petr Nešpor, ředitel Pastoračního střediska, e-mail: nespor@biskupstvi.cz.