Biskupství brněnské

Z Velehradu si odvezli ocenění také dva Brňané

Ilustrace
5.7.2008
Před ukončením slavnostní bohoslužby na Velehradě v den slavnosti sv. Cyrila a Metoděje předal předseda České biskupské konference, olomoucký arcibiskup Jan Graubner ocenění několika významným osobnostem.Řád Cyrila a Metoděje obdržel sochař Vojtěch Adamec, děkovné uznání ČBK grafik Jiří Šindler (z Brna - životopis viz níže) a režisérka Naděžda Urbášková. Pamětní medaile převzali Miroslav Krejčíř (z Brna - životopis viz níže), František Adamík a Bedřich Vymětalík.

RNDr. RTDr. Ing. Miroslav Krejčíř

Miroslav Krejčíř se narodil 31. května 1927 v Kroměříži. V letech 1968-1971 patřil k zakládajícím členům hnutí Dílo koncilní obnovy, při brněnském ordinariátu založil studijní skupinu laiků, kde měl jako sekretář skupiny mj. na starosti redakční, jazykovou a grafickou přípravu dokumentů II. vatikánského koncilu i dalších publikací. Rok 1971 přinesl násilné ukončení činnosti studijní skupiny, a tak v letech 1972-1989 Miroslav Krejčíř v omezeném rozsahu organizoval rodinná setkání a překládal náboženskou literaturu.

Po pádu totalitního režimu působil jako redaktor Katolického týdeníku (1990-1997), byl členem rady Karmelitánského nakladatelství (1996-1998) ap. Od roku 1991 je sekretářem Komise pro laiky České biskupské konference, od roku 1992 členem Evropského fóra laiků a od roku 1997 vedoucím Střediska aktivit laiků v brněnské diecézi. Při Biskupství brněnském založil Kabinet seniorů a ve výčtu jeho bohatých laických aktivit nechybí kromě řady dalších funkcí také publikační činnost, organizování a vedení odborných (často mezinárodních) seminářů i pořádání kulturních akcí.

Za obětavou dlouholetou službu v církvi a příkladný křesťanský život aktivního laika odměnil dne 24. dubna 2003 brněnský biskup Vojtěch Cikrle Miroslava Krejčíře medailí sv. Jana Sarkandra a při příležitosti 230. výročí založení Biskupství brněnského obdržel v roce 2007 Miroslav Krejčíř medaili sv. Petra a Pavla.

Jiří Šindler

Jiří Šindler je jedním z umělců, kteří celé své dílo věnovali knize a pozvedli úroveň české knižní kultury na vysokou úroveň.

Narodil se roku 1922 v Poličce, studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Antonína Strnadela. V době studií měla na něho vliv řada osobností ze světa knižní kultury, zejména písmář O. Menhart, knihař J. Vyskočil a tiskař V. Vokolek. Tak se Jiří Šindler od roku 1941 až do současnosti věnuje ilustraci, knižní grafice a kaligrafii.

Značná část jeho tvorby patří ilustracím ruské literatury. Doprovodil překlady Gogola, Tolstého, Dostojevského, Andrejeva, Babela. Atmosféru ruských autorů vyjadřuje expresivní a fantaskní formou v široké paletě kresebných a grafických technik. Šindler vyniká v dřevořezu a v dřevorytu.

Druhý pól ilustrační tvorby tvoří doprovody pohádek. Vyzdobil Moravské pohádky, Hadí prsten (sbírka lotyšských pohádek), knihu pohádek z Ukrajiny, pro malé děti Pohádkové leporelo a další.

Od r. 1944 se Jiří Šindler věnuje kaligrafii. Přepsal texty mnoha básníků, ale jeho srdci byla nejbližší sbírka Vladimíra Holana Zdi. V její kaligrafované podobě vyšel z básníkova rukopisu. Zabýval se i tvorbou tiskového písma, obdržel cenu Ministerstva kultury za návrh knižního grotesku.

V roce 1991 nakreslil tiskovou hlaholici. Řadu let vyučoval písmu na brněnské Škole uměleckých řemesel (ŠUŘ). Nyní působí na fakultě výtvarného umění VUT v Brně. Pozornost J. Šindlera nepoutá jen ilustrace a písmo. Vytváří grafickou úpravu, navrhuje vazbu a přebal. Jeho ilustrace se nejlépe uplatňují tam, kde autor netradičně dotváří podobu celé knihy a dává jí pečeť jednoty a osobitosti.

V celé Šindlerově práci najdeme dokonalé zvládnutí grafických technik. Používá je s velkou mírou fantazie a citu, jimiž je bohatě nadán. Text, který výtvarně doprovází, umocňuje, a tak vznikají knihy formující od dětství nejen literární vkus čtenáře, ale i jeho vztah k výtvarnému umění.

Za obětavou dlouholetou službu v církvi, umělecký přínos a příkladný křesťanský život aktivního laika odměnil brněnský biskup Vojtěch Cikrle prof. Šindlera při příležitosti 230. výročí založení Biskupství brněnského v roce 2007 medailí sv. Petra a Pavla .

Zdroj: www.upce.cz/priloha/sindler.