Biskupství brněnské

Oslavy sv. Cyrila a Metoděje v brněnské diecézi

Ilustrace
5.7.2008
Kromě poutní bohoslužby na Velehradě budou slovanští věrozvěsti připomenuti na desítkách míst v naší vlasti.Jen v brněnské diecézi je sv. Cyrilu a Metoději zasvěceno 56 kostelů a kaplí.

Slovanští věrozvěsti, svatí Cyril a Metoděj, patří také ke spolupatronům katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, kde jejich sousoší zdobí první boční oltář tohoto chrámu a katedrála uchovává také ostatky sv. Cyrila.

V Brně je svatým věrozvěstům zasvěcený kostel v Židenicích.