Biskupství brněnské

Studenti Biskupského gymnázia se rozloučí se školním rokem v katedrále

Ilustrace
27.6.2008
Školní rok zakončí studenti a pedagogové brněnského Biskupského gymnázia Brno v katedrále sv. Petra a Pavla, a to v pátek 27. června 2008 v 8.30 hodin. Letos bude celebrovat děkovnou mši na ukončení školního roku generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek.

Obnovené Biskupské gymnázium v Brně zahájilo svou činnost po půlroční intenzivní přípravě 2. září 1990. V prvním školním roce sídlilo na Veveří ulici a mělo 3 třídy 4letého studia a 2 třídy 2letého studia. Ty byly určeny pro dospělé studenty, kteří chtěli absolvovat bohoslovecké fakulty, ale v době totality jim bylo znemožněno získat maturitu. Od 1. září 1991 se již vyučovalo v původní budově gymnázia na Barvičově ulici a k dosavadním typům studia přibyly 2 třídy gymnázia 8letého. Kapacita školní budovy se postupně naplňovala až na dnešních cca 800 studentů.