Biskupství brněnské

Milosrdní bratři pořádají pěší pouť na Vranov

Ilustrace
31.5.2008
Brněnský konvent Milosrdných bratří pořádá 31. května 2008 pěší pouť na Vranov u Brna. Sraz je v kostele sv. Leopolda na Vídeňské ulici v Beně v 8.30 hodin beo v 10.00 hodin v Lesné u Duchovního centra. Návrat dle domluvy.
Kontakt: 543 165 197