Biskupství brněnské

III. Misijní den dětí a 6. celostátní misijní pouť v Jemnici

Ilustrace
31.5.2008
III. Misijní den dětí a 6. celostátní misijní pouť pořádají Papežská misijní díla ČR a moravskobudějovický děkanát brněnské diecéze v sobotu 31. května 2008 od 10.00 hodin v Jemnici u Moravských Budějovic.Jemnice: „Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích." (Mt 5,16) je heslo akce, která díky iniciativě Papežských misijních děl a moravskobudějovického děkanátu proběhne v sobotu 31. května 2008 v Jemnici u Moravských Budějovic s následujícím programem:

Program III. Misijního dne dětí a 6. celostátní misijní pouti

  • 9:00 Příjezd
  • 10:00 Slavnostní zahájení, modlitba misijního růžence, pestré pásmo modliteb a písní - kostel sv. Stanislava - náměstí
  • 11:00 Misijní soutěže a hry pro děti, putování po stopách sv. Pavla - městský park
  • 14:00 Beseda s účastníky misijní cesty do Papuy Nové Guinee, promítání záběrů z misií, aktuální novinky Papežských misijních děl, představení nových projektů - Kulturní dům
  • 15:00 Slavnostní mše svatá - areál sokolovny. Hlavní celebrant brněnský biskup Vojtěch Cikrle
  • 16:30 Benefiční koncert na podporu chudých z Papuy Nové Guinee - na africké bubny hraje soubor "Nsango malamu", jehož členové pochází z Konga, Angoly a ČR - areál sokolovny
  • 17:30 Zakončení

Polední občerstvení zajištěno.
Po celý den bude možnost prohlédnout si misijní výstavu a seznámit se s činností a materiály Papežských misijních děl v České republice.

Přihlášky přijímají a další informace poskytnou:
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA
543 51 Špindlerův Mlýn 33
tel.: 499 433 058, 604 838 882
číslo účtu: 72540444/2700,
info@misijnidila.cz, www.misijnidila.cz