Biskupství brněnské

Světový den modliteb za posvěcení kněží

Ilustrace
30.5.2008
Kongregace pro klérus vydala list ke Světový den modliteb za posvěcení kněží.List je k dispozici v rubrice Dokumenty.