Biskupství brněnské

Slavnost brněnské katedrály je připomínána v květnu

Ilustrace
21.5.2008
V den výročí posvěcení brněnské katedrály sv. Petra a Pavla, ve středu 21. května 2008, bude generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek celebrovat slavnostní bohoslužbu v 17.30 hodin.Brno: Každoročně připomínaným a v diecézi vyhledávaným poutním dnem - výročním dnem památky posvěcení brněnské katedrály sv. Petra a Pavla, je 21. květen. Právě v tento den roku 1891 posvětil v pořadí osmý sídelní biskup brněnské diecéze a pozdější olomoucký kardinál František Saleský Bauer, nový jedenáct metrů vysoký oltář katedrály zhotovený z limbového dřeva, který zdobí postavy dvanácti apoštolů.

„Když někde na setkání v zahraničí prozradím, odkud jsem, často slyším: „Brno? Tam jsem byl, to jsou dvě věže katedrály vypínající se nad městem...“ vzpomíná generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek. „Když jsem o těchto reakcích přemýšlel, napadlo mě, že dvě štíhlé věže mohou symbolizovat i patrony brněnské katedrály a celé diecéze - svaté apoštoly Petra a Pavla.“

Počátky chrámu na petrovském kopci sahají až do 70. let 12. století. V období gotiky prošel kostel několika přestavbami. Při jedné z nich, kolem roku 1500, bylo původní zasvěcení svatému Petrovi rozšířeno na zasvěcení sv. Petrovi a Pavlovi. Během třicetileté války kostel vyhořel a jeho obnova proběhla ve dvou barokních fázích v letech 1651-52 a 1743-46. Roku 1296 byla u kostela zřízena kolegiátní kapitula a když papež Pius VI. bulou z roku 1777 potvrdil zřízení Biskupství brněnského, byl kostel sv. Petra a Pavla povýšen na katedrálu.

Po archeologickém průzkumu, který probíhal v katedrále na počátku 90. let minulého století, je pro veřejnost zpřístupněna románsko-gotická krypta, která je dnes využívána zejména jako zajímavý prostor pro expozice Diecézního muzea. Až do konce prázdnin zde mohou návštěvníci zhlédnout výstavu Světové chrámy na dlani. Diecézní muzeum a jeho informační centrum nabízí v prostorách bývalé budovy kapitulního děkanství (Petrov 1) nejen unikátní výstavu Vita Christi, ale také několik doprovodných muzejně-vzdělávacích programů pro děti.

V roce 2005 byla v chrámu na Petrově otevřena také trvalá expozice s názvem Klenotnice katedrály, v níž mohou návštěvníci shlédnout bohoslužebné textilie, monstrance, kalichy a další předměty. Klenotnice katedrály se tak vedle románské krypty a výhledu z jižní (směrem na město Brno) a severní (vyhlídka směrem k Pálavě) katedrální věže stala další nabídkou pro turisty a návštěvníky Petrova.

Vedle kaple Zvěstování Páně se vzácným renesančním oltářem byla v severním vchodu katedrály zpřístupněna nová adorační kaple Těla Kristova, jejíž oltář i interiér navrhl a realizoval známý velehradský umělec Otmar Oliva.

Od Jubilejního roku 2000 je každý čtvrtek v katedrále sv. Petra a Pavla sloužena poutní bohoslužba. V 16.30 hodin jí předchází adorace, v 17.25 hodin následuje modlitba na úmysly Svatého otce a v 17.30 hodin poutní mše.

Klenotnice katedrály, krypta i vyhlídka z věží katedrály jsou pro návštěvníky otevřeny od pondělí do soboty od 11.00 do 18.00 hodin, v neděli od 11.45 do 18.00 hodin (změna otevírací doby vyhrazena).