Biskupství brněnské

Brno bude mít nové koncertní varhany

Ilustrace
21.5.2008
Nové koncertní varhany mají být postaveny v unikátním barokním univerzitním jezuitském kostele Panny Marie v historickém jádru Brna.K realizaci Mezinárodního projektu stavby koncertních varhan v Brně vznikl počátkem roku Nadační fond Campianus, pojmenovaný podle anglického světce a mučedníka ze 16. století - Edmunda Kampiána, který v Brně pobýval a studoval. Původní barokní varhany byly úplně zničeny následkem leteckého bombardování Brna 20. listopadu 1944. Na základě znalostí, zkušeností a potřeby města i kostela bylo rozhodnuto o stavbě nových koncertních varhan, které budou mít mnohostranné využití. Budou sloužit doprovodu bohoslužeb, jako doprovodný nástroj sólistů, jako nástroj v orchestru při provádění figurální hudby, dále varhanním koncertům, nahrávání varhanní a jiné hudební literatury, budou zde i probíhat koncerty absolventů varhanních tříd brněnské konzervatoře a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, varhany budou také využity při koncertech v rámci varhanních matiné, soutěží, přehlídek a Brněnského varhanního festivalu. Pořízením nových koncertních varhan dojde i k zahlazení válečných škod.

K partnerům Nadačního fondu Campianus patří: Český rozhlas Brno, Brněnský Metropolitan, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Městská část Brno-střed, Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Brněnský varhanní festival a Konzervatoř Brno. Osobní patronát nad projektem stavby varhan udělili mj. Tomáš kardinál Špidlík z Říma, Václav Havel, provinciálové P. Michael Holman, SJ z Londýna a P. František Hylmar, SJ z Prahy, hejtman Stanislav Juránek, primátor Roman Onderka, univerzitní rektoři Petr Fiala, Václav Cejpek a Alena Štěpánková - Veselá a též Vladimír Kerndl.

Financování stavby varhan bude rozděleno mezi několik nejúspěšnějších a nejlepších brněnských podnikatelských subjektů a skupin a dále bude realizováno za přispění města, kraje, EU, sponzorů, zahraničních partnerů a dárců z domova i z ciziny. Nástroj by měl svou kvalitou patřit mezi nejlepší varhany v Brně. Více na www.campianus.eu.

Zpracoval: R.D. ICLic. Mgr. Martin Bejček