Biskupství brněnské

Rodinná politika a životní styl rodiny

Ilustrace
21.4.2008
V pondělí 21. dubna se v Jednacím sále Senátu PČR uskuteční VIII. ročník mezinárodní konference o rodinné politice s názvem „Rodinná politika a životní styl rodiny – jak rodiny zvládají rozpor mezi nároky rodinného života a nároky kladené společností“. Pořadatelem je Národní centrum pro rodinu ČBK se senátním Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku, ve spolupráci se zahraničními partnery: IEF Wien, KAB-Waldmünchen a Konrad-Adenauer-Stiftung za podpory Ministerstva kultury ČR.

Brno/Praha: Cílem konference je hledat odpovědi na otázky, jak mohou rodiny obstát v nárocích kladených profesním světem a přitom naplňovat potřeby, které výzkumy životních priorit uvádějí na prvních místech – kvalitní partnerské vztahy a čas trávený mimo profesní svět.

Program konference zahájí ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Po zahájení budou profesor sociologie brněnské Masarykovy univerzity Tomáš Sirovátka a vedoucí oddělení pro rodinnou politiku Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Věra Kuchařová prezentovat výsledky nejnovějších výzkumů preferencí v chování lidí.

Celý program byl inspirován podnětnou myšlenkou, kterou nabídl jeden z nejvýznamnějších dokumentů současné evropské rodinné politiky – německá Sedmá zpráva o rodině s podtitulem Rodina mezi flexibilitou a spolehlivostí. Členka autorského týmu Karin Jurczyk bude prezentovat jeden z návrhů, jehož záměrem je rozšířit nabídku flexibilních životních konceptů.

Profesoři z univerzit ve Vídni a Řezně, Marschütz a Laux, se zaměří na partnerské vztahy z pohledu potřeby času a nároků společnosti. Profesor Mlčoch z Fakulty sociálních věd UK přednese referát na téma rodina mezi tlakem trhu a závislostí na státu.