Biskupství brněnské

Obraz Panny Marie svatotomské poveze do Angoly skryté poselství

Ilustrace
19.4.2008
Obraz Panny Marie svatotomské, se kterým 19. dubna odcestuje do Angoly honorární konzul Angoly v České republice Emil Jirků, skrývá zajímavé poselství.Vyrobili jej totiž lidé, kteří se léčí ze závislostí na nealkoholických návykových látkách a zhotovování ikon je jednou z forem jejich léčebné terapie.

Brno: Obraz Panny Marie svatotomské, ochránkyně Brna, požehnal brněnský biskup Vojtěch Cikrle při slavnostní bohoslužbě v sobotu 5. dubna pro katedrálu Panny Marie vítězné v Ondjive (provincie Kunene v Angole). Jako dar jej na místě předá honorární konzul Emil Jirků.

Málokdo ví, že obraz Panny Marie svatotomské, který se zanedlouho vydá na dalekou cestu, nalisovaný na tvrdém dřevě o rozměrech 70 x 100 cm a váze 14,9 kg vyrobili klienti terapeutické dílny EIKÓN, Sdružení Podané ruce, o.s. z Brna.

„Při výrobě jsme museli uplatnit „šestichlapovou“ technologii,“ říká s úsměvem vedoucí výroby terapeutické dílny EIKÓN Sdružení Podané ruce Bc. Tomáš Bracek.. „Nemáme totiž dílenský lis, který by zvládl tak velký obraz. Co to konkrétně znamená? Po nanesení lepidla na dřevěný podklad a následném přesném „posazení“ kopie obrazu se musí nejméně čtyři muži postavit na přítlačnou desku. Tedy co nejvíce mužů – podle rozměru obrazu.“ Jenom tak lze totiž zajistit kvalitní spojení dvou ploch bez vrásek a veškerých povrchových chybiček. „Po půl hodině se potom můžeme pustit do srážení hran, čistění od lepidla, broušení, moření a dalších úkonů,“ popisuje Tomáš Bracek. Na závěr se celý výrobek nalakuje, pozlatí a po zaschnutí opatří závěsným systémem, zabalí a připraví k odběru pro vzácného zákazníka.

„Nejméně pět klientů plus mistr musí tedy velice pečlivě pracovat na precizní výrobě obrazu,“ komentuje celou situaci kolem práce v terapeutické dílně na výrově ikony Panny Marie svatotomské vedoucí střediska Mgr. Česlav Škvařil. A připojuje pozvánku:„ Přijďte si k nám také nechat něco vyrobit“.

Právě obraz Panny Marie svatotomské z terapeutické dílny Podaných rukou patří mezi zákazníky k nejvyhledávanějším. Už více než deset let je možné si jej koupit nebo podle požadavků objednat v nejrůznějších rozměrech. Obraz pro Angolu patří k výjimečným zakázkám, díla takovýchto rozměrů podle vedoucího Česlava Škvařila zhotovují v dílně tak dvakrát do roka.

Velký zájem je také o Rublevův obraz Nejsvětější Trojice a o novodobou ikonu Svaté rodiny. Výrobky dílny Sdružení Podané ruce jsou k dostání na poutích, jsou v distribuční síti Karmelitánského nakladatelství a objednat si je zájemci mohou i přes internet.

„Pomáháme lidem v jakékoli fázi jejich drogového problému“ je heslem Sdružení Podané ruce, o.s. (SPR). Jde o nestátní neziskovou organizaci, která se od roku 1991 věnuje prevenci a léčbě závislostí na nealkoholových návykových látkách. SPR nabízí sít komplexních služeb, které poskytnou pomoc člověku v jakékoliv fázi jeho drogového problému nebo tomuto problému předejdou.

Cílem systému služeb SPR je poskytovat drogovým uživatelům programy, které vedou k důsledné abstinenci od návykových látek a ke změně životního stylu. Jednotlivá centra SPR působí v současné době v celkem sedmi městech, která se nacházejí na území čtyř krajů – Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a Jihočeského.

Ikony vyrábějí mladí lidé, kteří absolvovali léčbu z drogové závislosti a v rámci integrace a umístění na trh práce navštěvují chráněnou dílnu Eikón Sdružení podané ruce.

Další informace:
Sdružení Podané ruce, o.s.
Kancelář Sdružení
Francouzská 36, 602 00 Brno
Tel./Fax: +420-545 247 535
GSM: +420-777 916 285
E-mail: info@podaneruce.cz
www.podaneruce.cz

EIKON – program pracovní rehabilitace, výroba ikon
Francouzská 36, 602 00 Brno
Tel.: +420-531 010 901-2
GSM: 777 916 264
E-mail: eikon@podaneruce.cz
Kontaktní hodiny: Po–Pá: 8.00–15.00

O obrazu Panny Marie svatotomské, ochránkyně Brna

Obraz Madony s Jezulátkem, který původně visíval v kostele svatého Tomáše. Je malován olejovými barvami na dřevě a je tak tmavý, že se Panně Marii říkalo Černá Madona svatotomská. Podle pověsti namaloval obraz svatý Lukáš. Císařovna Helena, matka Konstantina Velikého, ho pak dovezla ze Svaté země do Cařihradu. O několik století později dostal obraz král Vladislav, který jej dal uložit do své klenotnice na Pražském hradě. Tam byl uchován až do panování Karla IV. Když se Karel stal císařem, svěřil moravské markrabství svému bratrovi Janovi. Pod jeho správou začala celá země vzkvétat a na Brno také nezapomněl. V krátkém čase nechal postavit kostel svatého Tomáše a vedle něho klášter, do kterého povolal mnichy augustiniánského řádu. Slavnostního vysvěcení se zúčastnil i Karel IV., a protože svého bratra velmi miloval, věnoval mu pro nový kostel obraz Černé Madony. Drahocenné dílo brzy přilákalo lidi zblízka i zdaleka. Všichni se chtěli poklonit obrazu nejen pro jeho krásu, ale i pro jeho zázračnou moc. Dokáže prý pomoci v nemoci i neštěstí. Proto se také za třicetileté války, když Švédové 15. srpna 1645 podnikli svůj rozhodující útok na Brno, shromáždily ženy v kostele u svatého Tomáše, vzaly obraz Madony s dítětem, nesly ho přes celé město a modlily se za záchranu. A Panna Maria skutečně pomohla. Město bylo zachráněno. Za panování Josefa II. museli augustiniáni, tak jako jiné řády, svůj klášter ve městě opustit. Na císaři se jim však podařilo vyprosit, že si směli odnést ze svatotomášského kostela věc nejcennější - Černou Madonu. Tak se obraz přestěhoval do klášterního kostela na Starém Brně, kde visí nad hlavním oltářem až do dnešních dní.