Biskupství brněnské

Jiří Mikulášek děkanem Královské stoliční kapituly sv. Petra

Ilustrace
5.4.2008
Generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek byl zvolen děkanem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla.Jeho předchůdce, prelát Ludvík Horký, vykonával tuto službu od roku 1972 až do své smrti v lednu 2008.

Brno: Brněnský biskup Vojtěch Cikrle na základě volby Mons. Jiřího Mikuláška do funkce děkana a prvního preláta brněnské kapituly potvrdil. Slavnostní instalace a děkovná bohoslužba proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v sobotu 5. dubna v 9.30 hodin.

Mons. Mgr. Jiří Mikulášek
se narodil 5.2.1942 v Brně. Zde také maturoval na Průmyslové škole elektrotechnické a poté byl osm let zaměstnán jako technik v brněnské Zbrojovce.

Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu studoval v Olomouci v letech 1968-1973, kněžské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově (1973).

Jako kněz působil v řadě farností brněnské diecéze (Jedovnice, Ostrov u Macochy, Blansko,¨Hovorany, Brno-dóm) a od roku 1992 je jejím generálním vikářem.

V roce 1994 byl jmenován druhým prelátem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla. V roce 2000 ho papež Jan Pavel II. jmenoval prelátem Jeho Svatosti s právem užívat titul monsignor.

Je členem Kněžské rady brněnské diecéze, členem pastorační rady, Diecézní komise pro formaci.

Je také autorem několika publikací: Kde by se vzalo to dobro? (Cesta, 1999), Stříbrné vteřiny (Cesta, 2000), Sejdeme se v nebi (Biskupství brněnské, 2003), Přichází král (Biskupství brněnské, 2005), Sešívané srdce (Nové město, 2007).