Biskupství brněnské

Světové chrámy na dlani

Ilustrace
1.4.2008 - 1.6.2008
V úterý 1. dubna v 16.00 hodin proběhne v prostorách brněnského biskupství (Petrov 2) vernisáž první z řady připravovaných výstav Diecézního muzea v Brně na Petrově, s názvem Světové chrámy na dlani. Brno: Vernisáž 1. dubna v 16.00 hodin zahájí generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek a děkan Fakulty architektury VUT v Brně Vladimír Šlapeta. K výstavě promluví ředitel Diecézního muzea Karel Rechlík a vedoucí ateliéru Základy architektury Jaroslav Drápal. Texty Antoina de Saint-Exupéryho následně přednese Ladislav Lakomý, nositel Ceny města Brna.

Výstava se koná v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla v Brně až do 1.6.2007, otevřeno bude denně mimo pondělí od 10.00 do 17.00 hodin.

Výstava Světové chrámy na dlani, kterou realizuje Diecézní muzeum ve spolupráci s Fakultou architektury VUT, představí struktivní modely sakrálních staveb - práce studentů Fakulty architektury VUT v Brně.

Prostorové modely slavných chrámů od antiky až po současnost vypracovali studenti Ústavu teorie architektury pod vedením doc. Jaroslava Drápala na Fakultě architektury VUT v Brně. Modely nezachycují především vnější tvářnost stavby, ale usilují o pochopení a vyjádření konstrukce, stavebního řešení a struktury celku. Proto výraz „struktivní“ v podtitulu výstavy. Tři desítky exponátů nabízejí hlubší pochopení stavebních, uměleckých ale také duchovních hodnot historických i zcela současných staveb. Mezi modely najdeme antické chrámy (Athénin chrám v Priene, Pantheon v Římě), chrám Boží Moudrosti v Cařihradu, středověké katedrály (Notre Dame v Remeši, Notre Dame v Chartres, dóm sv. Štěpána ve Vídni), ale také baziliku sv. Prokopa v Třebíči, klášterní kostel ve Zlaté Koruně, kostel sv. Jakuba v Brně, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, světové moderní stavby (Le Corbusierova kaple v Ronchamp, katedrála v Brazílii od Oscara Niemeyera) a příklady významných českých kostelů dvacátého století (kostel sv. Václava od Josefa Gočára, kostel Nejsvětějšího Srdce Páně od Josipa Plečnika v Praze).

Rozmanité typy a pojetí chrámů dokládají nejen různé stavební tradice, ale také náboženská východiska, promítnutá do konkrétní podoby sakrální architektury. Prostředí raně středověké krypty brněnské katedrály svatých Petra a Pavla, kam jsou modely umístěny, navozuje zvláštní dialog mezi historicky neobyčejně cennými kamenickými prvky a subtilními, křehkými modely, vytvořenými pouze z bílého papírového kartonu.

Pozvánka