Biskupství brněnské

Květná neděle 2008 v brněnské katedrále

Ilustrace
16.3.2008
Obřadům Květné neděle (16. března) v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle.Brno: Obřady Květné neděle začínají v Brně v 9.00 hodin žehnáním ratolestí v Denisových sadech pod Petrovem. Odtud následuje průvod do katedrály sv. Petra a Pavla, kde bude od 9.15 hodin celebrovat mši biskup Vojtěch Cikrle s kanovníky Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla.

Během bohoslužby zaznějí pašije podle sv. Matouše v podání Dómského smíšeného sboru, který řídí Petr Kolař. V 10.30 hodin bude v katedrále slavena ještě latinská chorální mše. Latinské pašije podle sv. Matouše zaznějí v podání Svatomichalské gregoriánské scholy, umělecký vedoucí Josef Gerbrich.

Květná neděle, která bezprostředně předchází Velikonocům, připomíná triumfální vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma několik dnů před jeho umučením.