Biskupství brněnské

Na pouť do Sloupu se chystají tisíce věřících

Ilustrace
14.3.2008
Hlavní poutní mši ve Sloupu v Moravském krasu bude celebrovat královéhradecký pomocný biskup Josef Kajnek na Květný pátek 14. března v 10.30 hodin. Sloup v Moravském krasu: Sloup v Moravském krasu patří k sedmi nejvýznamnějším poutním místům brněnské diecéze. K Bolestné Matce Boží míří každoročně na "Květný pátek" tisíce poutníků.

Letošní program hlavní sloupské pouti začne tradičně v předvečer Květného pátku. Ve čtvrtek 13. 3. od 17.30 hodin bude probíhat v kostele modlitba sedmibolestného růžence, po ní následuje bohoslužba, které bude předsedat P. Miroslav Němeček z Petrovic u Blanska.

Program během Květného pátku bude naplněn především poutními bohoslužbami:

Mši v 5.00 hodin celebruje P. Karel Chylík ze Sloupu, v 6.00 hodin P. Pavel Klouček z Rájce nad Svitavou, v 7.00 hodin P. Jiří Kaňa z Blanska, v 8.00 hodin otcové pauláni z Vranova, v 9.00 hodin P. Marian Rudolf Kosík, O.Praem., opat novoříšský, v 10.30 hodin Mons. Josef Kajnek, královéhradecký pomocný biskup, v 18.00 hodin P. Josef Hudec, O.Cr., probošt z Hradiště u Znojma.

Ve 13.00 hodin začne odpolední program sestávající z pobožnosti křížové cesty a svátostného požehnání. Během celého dopoledne bude pro věřící příležitost ke slavení svátosti smíření.