Biskupství brněnské

Postní duchovní obnova pro ženy a dívky

Ilustrace
8.3.2008
UNIE katolických žen, pobočka Brno pořádá postní duchovní obnovu, a to v sobotu 8. března 2008 od 8.30 hodin na faře u chrámu sv. Augustina v Brně - Masarykově čtvrti (konečná tramvaje č. 4).Patronát nad duchovní obnovou převzal a povede ji brněnský děkan a kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla Václav Slouk.

Během duchovní obnovy budou kromě promluvy, také rozjímání, modlitba růžence a možnost přistoupení ke svátosti smíření. Obnova bude zakončena mší svatou cca v 11.30 hodin. Drobné pohoštění bude zajištěno.