Biskupství brněnské

Tříkrálová sbírka v brněnské diecézi rekordní

Ilustrace
11.2.2008
Tříkrálová sbírka se na jižní Moravě překonala veškerá očekávání. Poprvé v její osmileté historii přesáhla hranici třinácti milionů korun.V pondělí 11. února v 10.00 hodin se otevírá jeden z mnoha podpořených projektů z tříkrálového výtěžku - dostavba Domova pro matky v tísni ve Znojmě - Hradišti.

Brno: Konečný výtěžek deseti oblastních charit brněnské diecéze dosáhl sumy 13 404 577,50 Kč. "Jsem nesmírně rád, že i po tolika letech si Tříkrálová sbírka nachází v srdcích dárců své místo. Charita by bez této podpory nemohla existovat," říká ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Mezi další záměry využití výnosu sbírky patří například rozvoj služeb psychologa (etopeda) a realizace intervenčních programů centra prevence Ponorka pro děti a mládež Žďár nad Sázavou, podpora ošetřovatelské a pečovatelské služby v Oblastní charitě Rajhrad, rekonstrukce budovy Stacionáře sv. Damiána pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením ve Znojmě, obnova zastaralého vybavení a elektrospotřebičů v bytových jednotkách Domova sv. Markéty pro matky v tísni v Brně, Humanitární sklad pro krizové situace OCH Břeclav, podpora činnosti dobrovolníků ve prospěch lidí bez domova v rámci služeb blanenské Charity, zlepšení materiálních podmínek centra ERKO pro děti a mládež zejména z řad romské menšiny v Jihlavě, podpora pečovatelské služby v česky mluvících vesnících Rumunska prostřednictvím OCH Hodonín, rozvoj sociálního poradenství pro Tišnov a okolí, založení domácí hospicové péče pro lidi nevyléčitelně nemocné na Třebíčsku, ad.

Klíč k rozdělení výtěžku na území brněnské diecéze je: 65% - místní charitní sociální a zdravotnické projekty (oblastní a farní charity), 15% - činnost DCHB a celodiecézní projekty, 10% - humanitární pomoc, 5% - činnost CHČR a celorepublikové projekty, 5% - zákonem povolená režie sbírky.

V loňském roce bylo na území brněnské diecéze vykoledováno téměř 13 milionů korun. Letos jde o nejvyšší dosavadní výtěžek. Ze získaných prostředků bylo podpořeno mnoho desítek projektů charitní sociální a zdravotní péče. Podpořené projekty z výtěžku r. 2007 naleznete na http://dchbrno.caritas.cz/06/?IdPage=5 Sbírku podporují Česká televize, Český rozhlas Brno, Český rozhlas 1 - Radiožurnál, Radio Proglas, Katolický týdeník, Brno magazín ad. Více informací na www.dchbrno.caritas.cz.

Kontakt:
Petr Kubíček, asistent pro koordinaci Tříkrálové sbírky na území brněnské diecéze , mob.: 731 134 910

Zpracovala:
Diana Tuyet-Lan Kosinová, tisková mluvčí DCHB, mobil 604 337 905