Biskupství brněnské

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2008 v Brně

Ilustrace
20.1.2008
Bohoslužbu za jednotu křesťanů bude v neděli 20. ledna 2008 v 9.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně celebrovat Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze. Brno: Společné modltiby za jednotu křesťanů, které probíhají každoročně ve dnech 18.-25. ledna, oslaví v roce 2008 již své 100. výročí trvání. Jako moto byl pro letošní rok zvolen citát z listu Soluňanům "V modlitbách neustávejte..." (1 Te 5,17). V Brně bude v katedrále na Petrově celebrovat pontifikální bohoslužbu za jednotu křesťanů Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze, a to v neděli. 20.1. v 9.00 hodin. Mši doprovodí zpěvy Dómský smíšený sbor pod vedením Petra Kolaře.

Plakátek

Týden modliteb za jednotu křesťanů slaví v lednu své 100. výročí
Tisková zpráva ČBK

Společné modlitby za jednotu křesťanů, které každý rok probíhají ve dnech 18.-25.1., oslaví v r. 2008 již 100. výročí. Pro r. 2008 bylo zvoleno motto z 1. listu Soluňanům: "V modlitbách neustávejte" a texty připravila ekumenická skupina z New Yorku.

Vatikán: "V modlitbách neustávejte" (1 Sol 5,17), zní téma modlitebního týdne za jednotu křesťanů v r. 2008, kdy tato událost oslaví své 100. výročí. Navazuje totiž na tzv. "Oktáv modliteb za jednotu křesťanů", který v r. 1908 navrhl episkopální kněz Paul Wattson z Graymooru, New York. Právě on také stanovil, aby se tento oktáv slavil v týdnu mezi 18. a 25. lednem. Na tyto dny tehdy připadaly svátky Stolce sv. Petra a Obrácení sv. Pavla.

Právě 25.1.1959, v závěru modlitebního oktávu za jednotu, oznámil papež Jan XXIII. vůli svolat II. vatikánský koncil a mimo jiné tak otevřel možnost oficiální spolupráce mezi Světovou radou církví a katolíky. V r. 1966 byla ustanovena společná pracovní skupina, která měla připravit materiál pro týden modliteb, a od roku 1973 je každoročně zvána ekumenická skupina z jiného konce světa, aby připravila návrh modliteb. Ten je pak upravován společnou mezinárodní komisí, tvořenou zástupci Papežské rady pro jednotu křesťanů a Komise pro víru a řád Světové rady církví.

Modlitební texty jubilejního stého roku připravila skupina z místa, kde tato událost v r. 1908 začala – Ekumenický a mezináboženský institut v Graymooru ve spolupráci s Národní radou církví Kristových v USA a Konferencí katolických biskupů USA. Motto "V modlitbách neustávejte" (1 Sol 5,17) má zdůraznit podstatný význam modlitby v životě křesťanského společenství, jehož členové mají růst ke vztahu s Kristem i mezi sebou navzájem. "Jde o jeden z řady imperativů, kterými Pavel povzbuzuje společenství, aby žilo svou Bohem danou jednotu v Kristu, aby bylo skutečně tím, čím je v základu: jedním tělem Kristovým, přítomným na konkrétním místě," stojí v úvodu modlitebních textů pro rok 2008. Brožuru doplňuje návrh textů pro rozjímání na osm dní a historický přehled ekumenických aktivit.