Biskupství brněnské

Koordinační setkání center pro rodinu a Asociace center pro rodinu ČR

Ilustrace
15.1.2008 - 16.1.2008
V Duchovním centru sv. Františka z Pauly ve Vranově u Brna se ve dnech 15. až 16. ledna uskuteční první ze tří každoročních pracovních setkání diecézních a oblastních center pro rodinu českých a moravských diecézí a Národního centra pro rodinu ČBK. Vranov u Brna: V rámci setkání přítomné pozdraví brněnský biskup Vojtěch Cirkle, který je při České biskupské konferenci pověřený péčí o rodinu, a bude zde ve středu v 9.00 hodin slavit mši.

Náplní lednového setkání je seznámení s aktuálními nabídkami jednotlivých center pro rok 2008 a v rámci pravidelného vzdělávacího a diskusního programu se bude hovořit o výsledcích výzkumu vlivu předmanželského soužití na stabilitu pozdějšího manželství i o současných trendech, které negativně ovlivňují život rodin. Sem v první řadě patří stále se stupňující tlak profesní sféry na život rodin, který působí jak na rozhodování rodičů o počtu dětí i na kvalitu, tak na množství a kvalitu času prožívaného společně v rodině.

Jednou z odpovědí jsou společné aktivity center v rámci jimi založené Asociace center pro rodinu.V letošním roce se centra v rámci ACERu budou aktivně podílet na Národním týdnu manželství, akci pořádané občanským sdružením Národní týden manželství o.s. Sdružení generací.Vlastní iniciativou je „Týden (času) pro rodinu“, který ACER připravuje vyhlásit na květen 2008. Moto týdne je: „Neutíkejte od rodiny, ale s rodinou aneb čas nejsou jen peníze, ale i vztahy.“