Biskupství brněnské

Sestry františkánky oslaví svátek Svaté rodiny - Ježíše, Marie a Josefa

Ilustrace
30.12.2007
Poutní bohoslužbu v kostele Svaté rodiny v Grohově ulici v Brně, v sídle Kongregace Milosrdných sester sv. Františka z Assisi pod ochranou Svaté rodiny, bude slavit v den svátku Svaté rodiny - 30. prosince 2007 v 8.00 hodin brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Brno: V roce 2006 uplynulo od založení Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny, která sídlí v Grohově ulici v Brně, právě 120 let.

Kongregaci založil 15.3.1886 brněnský biskup, pozdější kardinál František Saleský Bauer. První generální představenou této kongregace, kterou můžeme najít jen na území brněnské diecéze, byla Bernardina Hošková (1849-1922). Původním posláním sester bylo ošetřování raněných ve vojenských lazaretech a přímo na bojištích 1. světové války v Polsku, Rusku a Itálii. Dnes pracují v domovech důchodců a v nemocnicích. Stejně jako ve svých začátcích můžeme sestry najít na Grohově (dříve Sirotčí) ulici v Brně, kam se vrátily po roce 1989. Zde sídlí také Církevní střední zdravotnická škola, kterou kongregace založila v roce 1990. S počtem 95 sester patří tato kongregace k největším v České republice

Při příležitosti 120. výročí založení kongregace předal brněnský biskup Vojtěch Cikrle sestrám františkánkám děkovnou listinu, v nichž ocenil jejich modlitby a oběti pro růst Božího království během celé historie trvání kongregace. Brněnským františkánkám tehdy k jejich jubileu udělil zvláštní požehnání také Svatý otec Benedikt XVI.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality