Biskupství brněnské

Betlémské světlo 2007

Ilustrace
15.12.2007 - 16.12.2007
Také letos přivezou skauti před Vánocemi všem lidem dobré vůle plamínek pokoje a míru - Betlémské světlo. Brno: Již víc než 15 let šíří skauti před Vánocemi po mnoha zemích světa symbol pokoje a lásky - světlo slavnostně zažehnuté v Betlémě.

Betlémské světlo přebírají naši skauti od rakouských, kteří zabezpečují jeho převezení letecky přímo z Betléma. Při ekumenické bohoslužbě ve Vídni je pak předáváno skautským delegacím ze zahraničí. Letos ho v rakouské metropoli skauti převezmou v sobotu 15. prosince ve 14.00 hodin při bohoslužbě v místním evangelickém kostele (Gustav-Adolf-Kirche, Lutherplatz 1) a stejně jako v minulých letech ho přivezou do Brna.

Do rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho bude Betlémské světlo předáno v obětním průvodu při mši v neděli 16. prosince v 9.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla.

Zájemci z Brna a okolí si je budou moci převzít před katedrálou po skončení bohoslužby do 11.00 hodin. Další organizace šíření Betlémského světla ve farnostech a obcích již záleží na místních podmínkách. Je možné ho uchovávat na farách, obecních úřadech, ve skautských klubovnách i u dobrovolníků. Zájemci si pro ně mohou přiít sami nebo - zejména starší - mohou požádat o jeho přinesení domů.

V sobotu 22.12.2007 se potom rozjedou vlaky s kurýry s Betlémským světlem po celé republice, o den později bude v rámci „Vánoc na radnici“ předáváno zájemcům z řad veřejnosti na brněnské radnici.

Bližší informace o Betlémském světle lze získat na internetové adrese http://www.betlemskesvetlo.cz.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality